آخرین تغییرات  اینكوترمز(Incoterms)
آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

خانه آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

اینكو ترمز یك كلمه مركب است كه از تركیب سه كلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشكیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفكیك هزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینكو ترمز به مسائل مرتبط با حمل كالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد.مسائلی شامل حمل كالاها، ترخیص كالاها، واردات و صادرات كالاها، اینكه چه كسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینكه ریسك جابجایی و انتقال كالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه كسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینكوترمز(Incoterms) معمولأ با ذكر مكانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینكو ترمز توسط اطاق بازرگانی بین‌المللی Internationa Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است. اینكوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 385

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد