آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعلام شد
آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعلام شد

خانه آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعلام شد

آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعلام شد

بر اساس اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، وارد كنندگان برنج موظفند حداكثر تا ابتدای مرداد ماه كالای وارداتی خود را وارد و ترخیص كنند.

آخرین مهلت واردات برنج

به گزارش  ایلنا علی‌آبادی-مدیر كل دفتر مقررات صادرات و واردات- گفت: بر اساس مصوب هیات وزیران مبنی بر تعیین حقوق ورودی كالاهای اساسی، حداكثر اعتبار ثبت سفارش، اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی و حواله برای واردات برنج، تا تاریخ 1/5/96 معتبر خواهد بود.علی آبادی تأكید كرد:  وارد كنندگان برنج موظف هستند حداكثر تا تاریخ 1/5/96 كالای خود را وارد و ترخیص كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 258

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد