آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی
آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

خانه آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است كه مدیران بازرگانی خارجی و تجار و كلیه اشخاص و شركتهائی كه به نحوی با واردات و صادرات كالا سر و كار دارند لزوماً از وقوف و كاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. كه امید است مورد بهره برداری همكاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود. 

 
 1- اینكوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یكنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار نمود كه به اینكوترمز معروف گشت.
 اینكوترمز كه در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین كننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است كه آخرین آن اینكوترمز 2000 می باشد كه منتشر گردیده است.

اینكوترمز 2000 به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :
1 )  گروه E : در این گروه فقط از یك واژه EXW به معنی تحویل كالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممكن است محل كار، محل انبار، كارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد كه توافق شده است.) فروشنده كاری نمی كند مگر واگذاری كا لا در محل تعیین شده به خریدار.
2  )     گروه F : كه دارای سه واژه می باشد :
* FAS : كالا در كنار كشتی و روی اسكله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
* FOB : كالا لزوماً باید روی عرشه كشتی و در مبداء تحویل گردد.
* FCA : كالا به شركت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.

3  ) گروه C كه در  این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت كرایه حمل كا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :
* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت كرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می كند.
* CPT : تحویل كالا با كرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
* CIF : فروشنده علاوه بر كرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
* CIP : تحویل كالا با كرایه حمل و بیمه بدون كشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

4  ) گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی كه كمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :
* DES : خریدار باید كالا را برای ورود ترخیص كند. ( تحویل كالا در عرشه كشتی و در مقصد )
* DEQ : ترخیص كالا در گمرك مقصد بعهده خریدار است . (تحویل كالا در اسكله و در مقصد)
* DAF : ترخیص كالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل كالا در مرز تعیین شده )
* DDU : تحویل كالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمركی آن
* DDP : ترخیص كالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل كالا در انبار خریدار یا گمرك مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

2- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)
مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است كه معمولاً در كنار سواحل دریاها و یا مناطقی كه از جهت حمل و نقل سریع كالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.
سازمان UNIDO  وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می كند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محركه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

3- تجارت متقابل (Counter trade) :
تجارت متقابل قدیمی ترین شیوه مبادلات تجاری است. در این نوع معاملات معمولاً قراردادها و مقاوله نامه هایی بین دو دولت انجام می پذیرد و بانكهای مركزی دو دولت با افتتاح حساب های ویژه نسبت به عملیات تجاری و مالی اقدام می كنند.
شیوه های مهم تجارت متقابل عبارتند از :
الف: معاملات دو جانبه (فروشنده      خریدار) در اینگونه معاملات فروشنده یا صادركننده در ازاء  كالائی كه به طرف دیگر می دهد صد در صد كالا دریافت می كند.
ب: معاملات سه جانبه ( فروشنده       واسطه        خریدار)
ج : همكاری صنعتی (Buy Back) : در این روش یك طرف ماشین آلات و دانش فنی و امكانات تولید یك محصول را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف دیگر تعهد مـی كند پس از بهره برداری برای یك دوره زمانی معینی تمام یا بخشی از تولیدات را در اختیار او قرار دهد. 

4- صادرات (EXPORT) :
كسب درآمد ارزی یكی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است كه این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی نامند.
انجام صادرات و فروش كالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است كه عدم توجه به آنها ممكن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.

مراحل انجام صادرات عبارتند از :
الف: بازاریابی : اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن كه دستیابی به این شناخت از طریق مذاكره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شركت در نمایشگاههای بین المللی، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراكزی كه در این مورد خدمات ارائه می دهند امكانپذیر است. همچنین شناسائی كالاهای رقیب و كیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی كالا نقش مهمی در موفقیت یك صادركننده دارند.

ب: كسب مجوز صدور : پس از بازاریابی صادركننده باید مجوز صدور كالا را از وزارتخانه های صنعتی یا كشاورزی و یا بازرگانی كسب نماید ولی در حال حاضر صدور اغلب كالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای كالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.

ج: تعیین قیمت صادراتی : صادركننده برای تعیین قیمت كالاهای صادراتی خود باید به كمیسیون نرخگذاری مراجعه كند. این كمیسیون مركب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مركز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرك ایران و بانك مركزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی، صادركننده ملزم است كه معادل قیمت های تعیین شده ارز به بانك مركزی معرفی نماید.

د: صدور پروفرما (پیش فاكتور) : صادركننده باید پروفرما یا پیش فاكتور را كه حاوی مشخصات كالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.

ر : تهیه و تدارك و بسته بندی : صادركننده در این مرحله باید كالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.

و- دریافت گواهی بازرسی كالا : این گواهی كه معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی كه موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

ی- صدور فاكتور و اخذ گواهی مبدأ : صادركننده در این مرحله باید فاكتور فروش كالای خود را صادر و به تائید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ كالا را صادر خواهد نمود.

ن- سپردن پیمان یا تعهد ارزی : صادركننده با ارائه مدارك لازم از جمله قیمت مصوب كمیسیون نرخگذاری باید پیمان ارزی به بانك (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد.
در حال حاضر كه شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادركننده یك ورزقه تعهد ارزی از بانك دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.

م- عقد قرارداد حمل و بیمه : صادركننده با یكی از شركتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می كند و همچنین كالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می كند.

هـ –  اظهار كالابه گمرك :  در این مرحله كالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی كالا و پلمپ كردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.

س- ارسال كالا : صادركننده جواز خروجی را به شركت حمل و نقل تحویل می دهد و شركت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و كالا را از گمرك بارگیری و به مقصد حمل می كند.

ش- دریافت واریز نامه : اگر كالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادركننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانك طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر كند ، صادركننده كالای خود را به كشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به كشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می كند.

5-واردات (Import) :
واردات یعنی ورود كالا به قلمرو گمركی یك كشور كه انواع مختلفی دارد :
الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- كالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)
الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها می باشد كه اهم آن عبارتند از :
1-   واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانكی جهت گشایش اعتبار
2-   واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
3-   واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده (غیرقابل واگذاری)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یكبار وجود دارد.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
6-   واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
7-   واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كمیسیون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگانی
 
 
تشریفات ثبت سفارش واردات كالا :

1-   رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش كالا

2- ارائه مدارك موردنیاز برای ثبت سفارش كالا شامل كارت بازرگانی معتبر، كارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس كتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و كپی آن

3-   رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم
نحوه گردش كار اجرائی ثبت سفارش :
1- اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانك اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تكمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارك موردنیاز و دریافت كارت عضویت
2-   ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت كنترل مدارك 
3-  بررسی كارشناسی مدارك و بررسی شرایط ورود كالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه كالا براساس سیستم H.S

4-   تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های كامل پس از بررسی موارد زیر :
* كنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی
* بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
* درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
* محاسبه كارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی كالا
 
5-   تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی
ب- واردات موقت :
ورود موقت نوع دیگری از واردات است و معنای آن اینست كه گاهی بعضی از كالاها به منظور معینی موقتاً به كشور وارد می شوند و پس از مدتی كه منظور فوق تامین شد از كشور خارج می گردند. مانند :
* كالاهای خارجی كه جهت شركت در نمایشگاههای بین المللی وارد می شوند.
* كالاهایی كه برای تعمیر و تكمیل وارد می شوند.
* دستگاههای فیلمبرداری و عكسبرداری هوائی و مطالعات علمی یا فنی و غیره
* وسائط نقلیه و محفظه های مخصوص حمل كالا
* كالاهایی كه طبق قراردادهای گمركی بین المللی بطور موقت وارد می شوند.
ج- كالاهای مرجوعی :
كالاهایی هستند كه وارد كشور شده و بنا به دلایلی به خارج از كشور برگردانده می شوند. كالاهای مرجوعی در اصل جزء واردات غیرقطعی و موقت طبقه بندی می شوند.
د- ترانزیت (داخلی و خارجی) :
* ترانزیت خارجی عبارت از این است كه كالای خارجی به منظور عبور از خاك ایران از یك نقطه مرزی كشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. این نوع كالاها جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی شوند.
* ترانزیت داخلی عبارت از آن است كه كالای گمرك نشده از گمركخانه مجاز به گمركخانه دیگری حمل و نقل شود مثلاً حمل كالا از یك گمرك مرزی یا داخل كشور به گمرك دیگری در داخل كشور. 

  6- روش های پرداخت در معاملات بازرگانی :
 این روشها به دو گروه عمـده تقسیم مـی شود :
1- روشهائی كه ریسك فروشنده زیاد ولی ریسك خریدار كم است.
2- روشهایی كه ریسك خریدار زیاد ولی ریسك فروشنده كم است.
در روش اول معمولاً فروشنده كالا را ارسال می نماید و سپس وجه آن را از خریدار دریافت می كند ولی در روش دوم فروشنده وجه كالا را قبل از ارسال كالا از خریدار دریافت می نماید.
در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات بازرگانی شیوه اعتبارات اسنادی است كه دارای مقررات خاصی می باشد كه به مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی (UCP- 500) معروف است.
تعریف اعتبارات اسنادی : تعهدی است كه بانك گشایش كننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی كه مورد درخواست متقاضی اعتبار است مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد. این پرداخت یا از طریق برات ارزی (B/E) و یا از طریق اعتبارنامه (L/C) صورت می گیرد.
*برات ارزی B/E توسط صادركننده یا فروشنده نوشته شده و از طریق بانك ذینفع ارسال می شود و توسط خریدار یا واردكننده قبول نویسـی مـی شود و صـادركننده مـی تواند با ارائه این سند به بانك خود بلافاصله مبلغ آن را دریافت كند این برات قابل معامله است.
* اعتبارنامه L/C فرم قراردادی است كه به موجب آن بانك بازكننده اعتبار بنا به درخواست خریدار یا واردكننده بانك دیگری را كه بانك كارگزار نام دارد مجاز می دارد كه اگر فروشنده اسناد حمل كالای مورد معامله را تسلیم نماید آن بانك حداكثر میزان اعتبار را پرداخت نماید. بانك كارگزار سپس این اسناد را برای بانك خریدار ارسال می كند. اعتبارنامه برخلاف برات قابل معامله نیست.

*اعتبار اسنادی یوزانس (USANCE L/C) چیست ؟

یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنای معامله نسیه تضمین شده می باشد. هزینه یوزانس همان بهره ای است كه خریدار كالا (متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت كالا به خاطر مهلت داده شده می پردازد.

*فاینانس (Finance) چیست ؟

در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی یوزانس نمی گردد معمولاً خریدار از یك شركت مالی درخواست می كند كه وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند و در سررسید یوزانس، اصل و بهره مبلغ را از خریدار كالا اخذ نماید.
این موسسات را Financer (تامین كننده مالی یا سرمایه گذار) می گویند.
 
7- تعاریف و اصطلاحات گمركی :
گمرك (customs) : تشكیلاتی است دولتی كه عهده دار اجرای قوانین گمركی ، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری ، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات كالا می باشد.

*حقوق گمركی : حقوقی است كه طبق تعرفه گمركی وضع شده و به اجناس و كالاها هنگام ورود یا صدور از قلمرو گمركی تعلق می گیرد.

*تشریفات گمركی : كلیه عملیاتی كه باید توسط اشخاص ذینفع و گمرك انجام گیرد تا یك كالا صادر و یا وارد گردد.
 
*ترانزیت : روش گمركی است كه براساس آن كالاها تحت نظارت گمرك، از یك گمرك به گمرك دیگر حمل می گردد.

*ترخیص : به معنی خارج شدن كالا از گمرك پس از انجام تشریفات گمركی است.

*اظهارنامه گمركی : ذكر مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك را می گویند.
 
*كابوتاژ : عبارتست از حمل كالا از یك نقطه به نقطه دیگر، در یك كشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی

 *قانون امور گمركی : مشتمل بر 60 ماده می باشد كه در گمركات كشور اجرا می گردد آئین نامه اجرائی این قانون دارای 397 ماده می باشد كه در آن رویه های مختلف گمركی درخصوص واردات، صادرات، تشریفات گمركی، ارزیابی، ترخیص، تخلفات، قاجاق گمركی، اختلافات گمركی و سایر مسائل گمركی تشریح گردیده است.

*كالای متروكه : مدت مجاز توقف كالاهای وارده به گمرك چهارماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی كه در این فاصله برای تشریفات گمركی مراجعه نشود، كالا متروكه محسوب می گردد؛ این مهلت در صورت درخواست صاحب مال این مدت به شرط پرداخت حق انبارداری تا 4 ماه دیگر قابل تمدید است.

*حق العملكاری در گمرك : حق العملكار در گمرك به شخصی (حقیقی یا حقوقی) اطلاق می شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به اشخاص دیگر را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام دهد.
این شخص حقیقی یا حقوقی بایستی پروانه حق العملكاری از گمرك دریافت نماید.

*تعرفه گمركی : به معنی دریافت حقوق و عوارض گمركی است كه بر روی هر كالا بسته می شود بطور مثال وقتی می گویند تعرفه ورود تلویزیون 30% است یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمركی این كالا 30% می باشد.
«تعرفه» به معنی جدول طبقه بندی كالایی هم در كتاب مقررات صادرات و واردات آمده است كه اصطلاح خارجی آن (Nomenclature) می باشد. مثلاً وقتی می گویند تعرفه تلویزیون 15/85 می باشد یعنی تلویزیون در سیستم طبقه بندی كالایی بین المللی در فصل 85 و ردیف 15 جای گرفته است.

8 – سیستم هماهنگ توصیف و كدگذاری كالا (HS) :

سیستم HS یا جدول طبقه بندی هماهنگ شده توصیف و كدگذاری كالا در سال 1983 تصویب و از سال 1988 لازم الاجرا گردید و یك طبقه بندی چندمنظوره است كه دارای 21 قسمت، 96 فصل، 1241 شماره اصلی و 5109 شماره اختصاص یافته برای كالاها مـی باشد.
در سیستم HS به جای شماره های فرعی از روش یك خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است و به كلیه این ردیف ها یك كد سیستم هماهنگ شده اختصاص یافته است.

تعرفه های ترجیحی : به منظور ایجاد انگیزه و برقراری تسهیلات جهت ورود و صدور كالا برقرار می شود و حد پائین تری از حقوق گمركی برای گروهی از كشورها تعیین و اعمال می شود كه آن را تعرفه ترجیحی می نامند.

*نرخ ارز : برای محاسبه ارزش كالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمركی ارزش كالا كه با پول خارجی فاكتور شده است باید به ریال ایران تبدیل شود و نرخ ارز برای محاسبات گمركی نرخ رسمی ارز در كشور می باشد كه توسط بانك مركزی همه روزه اعلام و ابلاغ می شود.

9- شرایط صدور و تمدید كارت بازرگانی :

كارت بازرگانی :
كارت بازرگانی مجوزی است كه به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد. اعتبار كارت بازرگانی از تاریخ صدور یكسال تا پنج سال و به اختیار متقاضی می باشد.

كاربردهای كارت بازرگانی عبارتند از :
* ثبت سفارش و ترخیص كالا
* واردات از مناطق آزاد
* مبادرت به حق العمل كاری در گمرك
* مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاری

چگونگی صدور كارت بازرگانی :
كارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران با شهرستانها به نام متقاضیانی كه واجد شرایط زیر باشند برای مدت یك یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد كه در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. 
تبصره : كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون دریافت می نمایند.

شرایط دریافت كارت بازرگانی :
الف- اشخاص حقیقی ایرانی بایستی دارای شرایط زیر باشند :
1-   داشتن حداقل 21 سال تمام
2-   داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
3- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان كارت بازرگانی یا ارائه مدارك دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی
4-   داشتن محل كسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملكی یا استیجاری
5-   داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
6-   داشتن حساب جاری در یكی از شعب بانكهای داخلی
7-   نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی
8-   عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب
9-   نداشتن محكومیت موثر كیفری

ب- اشخاص حقیقی غیرایرانی :
1-   داشتن كلیه شرایط مقرر فوق الذكر باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
2-   داشتن پروانه كار و اقامت معتبر
3-   عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن كشور
ج- اشخاص حقوقی (اعم از ا ینكه تشكیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشكیل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند. ) :
1- مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شركتها باید دارای پروانه كار و ا قامت معتبر بوده و عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محكومیت موثر كیفری باشند.
2- مدیران شركتهای تعاونی و شركتهای دولتی و شركتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی نمی باشند.
3- مدیران شركتهای دولتی و شركتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شركتهای قانون حفاظت صنایع كه حكم مدیریت آنان توسط سازمانهای دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محكومیت كیفری معافند.
4-   شركتهای باید واجد شرایط زیر باشند.
* داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
* داشتن محل كسب مناسب با رشته فعالیت (ملكی یا استیجاری)
* داشتن حساب جاری در یكی از شعب بانكهای داخلی
* عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب
 
چگونگی تمدید كارت بازرگانی : دارنده كارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی كه دارنده كارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.

10 – مدارك موردنیاز جهت صدور كا رت بازرگانی :
الف- اشخاص حقوقی :
1-   تكمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2-   دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركتها رسیده باشد.
3-   اصل و كپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شركتها
4-   دو برگ كپی تقاضانامه ثبت شركتهای داخلی و شركت نامه رسمی (برای شركتهای با مسئولیت محدود)
5-   دو برگ كپی اظهارنامه ثبت شركتهای سهامی خاص / عام (برای شركتهای سهامی)
6-   دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شركت
7-   دو برگ كپی اساسنامه شركت
8-   اصل و كپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
9-   دو سری كامل كپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و رؤیت اصل آن
10-   چهار قطعه عكس 4×6 مدیرعامل (جدید- تمام رخ و ساده)
11-   دو برگ كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
12-   تكمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
13-   اصل و كپی گواهی بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی شركت
14-   اصل و كپی فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی
15-   دو سری كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ملك یا ارائه اجاره نامه محل كار
16-   دو برگ اصل و كپی فیش چهارصد و چهل هزار ریالی كه به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

تذكرات :
* كارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند كارت بازرگانی دریافت نمایند.
* در صورتی كه مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید مراجعه كننده ملزم به ارائه كارت وكالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شركت می باشد.
* هر شخص بیش از یك كارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 
ب- اشخاص حقیقی :

1-   تكمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2-   تكمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
3-   اصل و كپی فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی (فرم الف)
4- اصل و كپی فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و كپی كارت بازرگانی بانضمام نامه كتبی از معرفین مبنی بر تائید تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند. )
5- اصل و كپی فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
6-   دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
7-   اصل و كپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شركتها
8-   اصل و كپی گواهی عدم سوء پیشینه
9-   چهارقطعه عكس 4×6 (جدید- تمام رخ و ساده)
10-   دو سری كامل كپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی 18 سال تمام) و رؤیت اصل آن
11-   دو سری كپی كارت پایان خدمت یا كپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
12-   دو سری كپی از كلیه صفحات سند مالكیت یا ارائه اجازه نامه محل كار
13-   اصل و كپی فیش چهارصد و چهل هزار ریال كه به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

تذكرات :

*      عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی
*      حضور متقاضی در كلیه مراحل الزامی است.
*      هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یك كارت نمی تواند داشته باشد.   

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 426

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد