ابلاغ تعرفه های گمركی در سال 1396
ابلاغ تعرفه های گمركی در سال 1396

خانه ابلاغ تعرفه های گمركی در سال 1396

ابلاغ تعرفه های گمركی در سال 1396

مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك در بخشنامه ای به گمركات سراسر كشور حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی در سال 1396 را اعلام كرد.

بر اساس این بخشنامه مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی موضوع تصویب نامه 24 اسفند ماه سال 1394 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 نیز اجرایی خواهد شد .

این بخشنامه بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان توسعه تجارت با همین موضوع صورت گرفته است.

پیش از این  معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران خطاب به وزارت جهاد كشاورزی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در خصوص موضوع تنفیذ مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی تصویب نامه 24 اسفند ماه سال 1394 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 را جهت اجرا ابلاغ كرده بود.

همچنین بر اساس بند دیگر این بخشنامه ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی مجاز نمی باشد.بر اساس اعلام مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه طبق مفاد تصویب نامه هیات وزیران كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 و جداول ضمیمه برای سال 1396 نیز در نظر گرفته شده و گمركات اجرایی موظفند بر این اساس اقدام نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 214

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد