اختیارات سازمان غذا و دارو به منطقه آزاد ارس تفویض شد
اختیارات سازمان غذا و دارو به منطقه آزاد ارس تفویض شد

خانه اختیارات سازمان غذا و دارو به منطقه آزاد ارس تفویض شد

اختیارات سازمان غذا و دارو به منطقه آزاد ارس تفویض شد

اختیارات سازمان غذا و دارو به منطقه آزاد ارس تفویض شد : رسول دیناروند، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو طی حكمی اختیارات این سازمان را به سازمان منطقه آزاد ارس تفویض كرد.

همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز طی صدور حكمی و با حضور معاونین و مدیران ارس و روسای ادارات شهرستان جلفا، مهدی غفاری را به عنوان سرپرست مدیریت ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و داروی منطقه آزاد ارس منصوب كرد.

تفویض اختیارات غذا و دارو به منطقه ازاد ارس

در حكم تفویض اختیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس آمده است: به استناد بند 1 ماده 1 و بند 4 ماده 4 تفاهم نامه فی مابین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و سازمان غذا و دارو و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حكم شما را به سمت سرپرست مدیریت ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و داروی منطقه آزاد ارس منصوب می نمایم.

عرب باغی در این حكم بر بكارگیری ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخل و خارج سازمان نسبت به تسهیل، تسریع، وحدت رویه و هماهنگی در انجام امور مربوط به ارزیابی، پایش، نظارت و صدور مجوزهای ترخیص، تولید، صادرات و واردات كالاهای سلامت محور در چهارچوب تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی و ارائه خدمات شایسته به سرمایه گذاران و بازرگانان و هماهنگی با معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان و سایر واحدهای سازمانی تاكید كرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 292

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد