اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمركات
اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمركات

خانه اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمركات

اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمركات

دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.علی اكبر شامانی مدیركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران با صدور بخشنامه‌ای به ناظرین گمركات استان‌ها، مدیران كل و مدیران گمركات اجرایی مستقل اخذ مالیات علی الحساب از واردات را ابلاغ كرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، پیرو بخشنامه شماره  191/95/101512 مورخ  95/06/02 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمركات اجرایی كشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام می‌دارد:

مالیات علی الحساب واردات به گمركات

1- مطابق بخشنامه صدرالاشاره، واردات كالا (با رعایت مستثنیات ذكر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 مجموع ارزش كالا و حقوق ورودی متعلقه است. بدیهی است كه كشف هرگونه مغایرت كه منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات علی الحساب (موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود.

2- مطابق بند «الف» بخشنامه اشاره شده، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف هستند. لیكن بدیهی است كه این معافیت صرفاً شامل واردات كالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات كالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 252

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد