ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای تبدیل چابهار به مركز ترانزیت شرق كشور و آسیای میانه
ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای تبدیل چابهار به مركز ترانزیت شرق كشور و آسیای میانه

خانه ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای تبدیل چابهار به مركز ترانزیت شرق كشور و آسیای میانه

whatsapp: 09018317541 02142326

ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای تبدیل چابهار به مركز ترانزیت شرق كشور و آسیای میانه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از راه اندازی خط های كشتیرانی و ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای تبدیل چابهار به مركز ترانزیت شرق كشور و آسیای میانه خبر داد.

عبدالرحیم كردی افزود: چابهار كوتاه ترین و به صرفه ترین مسیر برای دسترسی افغانستان به آب ھای آزاد است و افغانستان درحال حاضر عمده واردات و صادرات خود را از بنادر عباس وكراچی در پاكستان انجام می دھد و این درحالی است كه بندرچابھار در مقایسه با بندرعباس 90 كیلومتر و باكراچی 700 كیلومتر به مركز افغانستان نزدیك‌تر است.

بند چابهار مركز ترانزیت شرق

به گفته كردی برای آنكه تجار و صاحبان كالا چابهار را به عنوان مقصد و مبدا بار خود در نظربگیرند باید تخفیفات و یارانه هایی را ارائه داد چراكه درحال حاظر چابهار بندری گران قیمت برای حمل و نقل و ترانزیت كالاست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح كرد: برای افزایش تمایل افغان ھا به استفاده از چابھار تخفیفات ویژه ای برای تجار افغانی در نظر گرفته شده است كه تخفیف 50 درصدی سازمان بنادر برای حقوق و عوارض بندری، تخلیه و بارگیری و انبارداری و تخفیف 33 درصدی مابه تفاوت سوخت مصرفی كامیون های باربری افغانی نمونه ای از آن ھاست.او اشاره ‌ای هم به ارائه بسته ھای تشویقی به سایر صاحبان كالا كرد وگفت: ھزینه ھای انبار داری در منطقه آزاد چابھار بین یك تا سه ماه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی رایگان است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار هم چنین راه اندازی خط منظم كشتیرانی در چابهار را برای جذب صاحبان كالا لازم داست و گفت: بنا به تفاھم نامه ای كه سازمان منطقه آزاد چابھار با كشتیرانی جمھوری اسلامی ایران دارد خط منظم كشتیرانی بین چابھار و ھند(بندر كاندلا)ھر چھار روز یكبار به چابھار می‌آید.

كردی خاطرنشان كرد: برای تقویت خط های منظم كشتیرانی در مسیر چابهار رایزنی هایی با شركت ها ازجمله ترنگ دریا برای راه اندازی خط های منظم كانتینری در مسیر های چین، عمان، امارات و قطر صورت گرفته است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 446

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp