اسناد حمل خاص
اسناد حمل خاص

خانه اسناد حمل خاص

اسناد حمل خاص

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده كه الف) كالا طبق قرارداد منعقده می باشد ب) كالا ساخت كشور معینی می باشد ج) هر مشخصات دیگری كه خریدار از فروشنده بخواهد ، فروشنده زیر سیاهه تجاری نوشته و گواهی می نماید.

معمولا این سیاهه به تایید اتاق بازرگانی محل كشور فروشنده رسانده می شود.

سیاهه تایید شده (Legalized invoice): سیاهه تجاری بوده كه توسط اتاق بازرگانی محل كشور سازنده یا فروشنده كالا و نیز سفارت كشور خریدار در محل كشور سازنده یا فروشنده كالا تایید شده باشد.

گواهی وزن (Weight Certificate) : این گواهی صرفا نشاندهنده وزن كالا بوده و بایستی با مقدار وزن نشان داده شده در اسناد دیگر مطابقت داشته باشد. این سند توسط فروشنده و یا شخص ثالث دیگری صادر می گردد.

سیاهه كنسولی (Consular Invoice) : این سیاهه كه فرم چاپی است توسط سفارتخانه های كشور خریدار در كشور فروشنده در اختیار فروشنده و یا سازنده كالا قرار گرفته و توسط فروشنده تكمیل و نهایتا توسط سفارتخانه مهمور می گردد. هزینه های صدور این سیاهه بر عهده فروشنده بوده و اطلاعات مندرج در آن بایستی با مندرجات بارنامه ، سیاهه تجاری و سایر اسناد مطابقت داشته باشد و در كاغذ های مارك دار سفارتخانه یا كنسولگری مربوطه نوشته شود.

گواهی آنالیز سازنده كالا (Manufacturer Analysis Certificate): این گواهی اجزا، مواد اولیه و نسبت های آنها را در ساخت كالای خریداری شده ( معمولا مواد شیمیایی و دارویی ) را بوسیله تجزیه بیان می نماید. معمولا این گواهی توسط یك لابراتوار و یا موسسه مستقل صادر می گردد.

گواهی لیست سیاه (Black List Certificate): كشورهایی كه در حال جنگ با كشور دیگری بوده و یا بدلیل وجود روابط سیاه سیاسی با كشوری ، خرید از آن را ممنوع اعلام كرده باشند، تقاضای گواهی فوق را می نمایند. این گواهی نشان می دهد كه كالای خریداری شده، ساخت كشور مذكور نبوده و طرفین معامله نیز در لیست سیاه نمی باشند.

گواهی بهداشت و سلامت دام (Health Veterinary & Sanitary Certificate) :   

این گواهی معمولا در مورد خرید كالاهای خواركی ، دامی ، پوست دام و حیوانات مورد استفاده قرار گرفته و مندرجات آن بایستی توسط مقامات بهداری ، كشاورزی و یا دامپروری كشور فروشنده تایید شده باشد. این گواهی معمولا توسط مقامات كشور خریدار درخواست می گردد.

گواهی ضد عفونی (Fumigation Certificate): معمولا این گواهی به درخواست مقامات بهداشت و بهداری كشور خریدار و برای ورود كالای خریداری شده  به داخل كشور خریدار مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت فروشنده موظف است ، كالاهای كشاورزی را قبل از بارگیری ضد عفونی نموده و مقامات بهداشت كشورش نیز عدم وجود هر گونه آفت گیاهی را تایید نمایند.

همچنین شركت های حمل و نقل نیز موظف به ضد عفونی انبارهای خود قبل از حمل و بارگیری كالا بوده و اگر بدلیل عدم ضدعفونی كردن كالای مربوطه خسارت ببیند ، مسئولیت آن متوجه شركت حمل و نقل است.

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 249

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد