اضافه شدن دو تبصره به آیین‌نامه اجرایی قانون گمركی در راستای حمایت از تولید داخل
اضافه شدن دو تبصره به آیین‌نامه اجرایی قانون گمركی در راستای حمایت از تولید داخل

خانه اضافه شدن دو تبصره به آیین‌نامه اجرایی قانون گمركی در راستای حمایت از تولید داخل

whatsapp: 09018317541 02142326

اضافه شدن دو تبصره به آیین‌نامه اجرایی قانون گمركی در راستای حمایت از تولید داخل

اضافه شدن دو تبصره به مواد 82 و 87 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل
با ابلاغ این مصوبه و در راستای حمایت از تولید داخل و سرعت در صدور 9 قلم كالای كشاورزی مشمول قانون تمركز كه وزارت جهاد كشاورزی مسئولیت آن را عهده‌دار است انگیزه تبدیل به ورود قطعی آن كاهش می‌یابد. در حالی كه كشورمان توان بالایی را در تولید گندم ،برنج و سایر محصولات داراست منطقی است كه با حمایت تعرفه‌ای میل به ورود قطعی این قبیل كالاها از طریق رویه ورود موقت كاهش یابد.
بر این اساس با كاهش مدت زمان صدور 9 قلم محصول كشاورزی ورود موقت و حداكثر به مدت یكسال از یك سوی و از سوی دیگر با افزایش سود بازرگانی در زمان تبدیل به قطعی شدن این كالاها برای عرضه در بازارهای داخلی، بهترین تصمیم اتخاذ گردید. این تصمیم در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت قاطع از تولید داخل كشورمان بوده است.
علت عدم تعمیم آن به سایر محصولات ورود موقت به جهت وجود بازارهای صادراتی برای سایر كالاهای ورود موقت و انجام به موقع تعهدات توسط واردكنندگان بوده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1082

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp