اطلاعاتی مفید درباری مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)
اطلاعاتی مفید درباری مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

خانه اطلاعاتی مفید درباری مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

اطلاعاتی مفید درباری مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

عبارت (BAFA) به چه معنا است؟

عبارت (BAFA) خلاصه شده ی واژه های آلمانی (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) است كه معادل انگلیسی آن (Federal Office Of Economics and Export Control) است و ترجمه معادل فارسی آن (كنترل صادرات و اقتصادِ اداری دولت فدرال آلمان) می باشد.

چه زمانی صادرات ممنوع است؟

زمانی كه كالا و یا خدمات شامل ممنوعیت های مندرج در تحریم ها باشد. همچنین كالا و یا خدماتی كه تاأمین آنها كمك به تروریسم محسوب گردد. این ممنوعیت ها به سه گروه كلی زیر تقسیم میشوند:
← كاملاً ممنوع: اقلام، كالا و خدماتی كه در لیست ممنوعه درج شده اند و تأمین آنها كمك به تروریسم خواهد بود.
← بخشی ممنوع: تأمین كالا و خدمات برای شعب یا دفاتر اقتصادی كه با تروریسم در ارتباطند و یا در لیست تحریم ها ذكر شده اند.
← ممنوعیت جنگ افزاری: هرگونه سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و یا تأمین خدمات و پشتیبانی فنی مرتبط.

چه زمان اخذ مجوز صادرات نیاز است؟

هر كالا، محصول یا خدماتی كه شامل قوانین استفاده دوگانه باشند. استفاده دوگانه به معنای این است كه یك كالا بتواند به نوعی مورد مصرف در موارد ممنوعه فوق الذكر قرار بگیرد حتی اگر شرح كاربرد آن بطور مستقیم متفاوت باشد. گاهی نوع كالا و خدمات نیست كه التزام به اخذ مجوز صادرات را ایجاب مینماید بلكه مصرف كننده نهایی كالا، خریدار یا واسط خرید است كه آن را ایجاب می نماید.
لیست استفاده دوگانه در حال حاضر دارای ششصد آیتم است كه در گروههای زیر دسته بندی شده اند:
تجهیزات، ماشین آلات و مواد هسته ای، مواد سمی، میكرو ارگانیسم، شیمیایی، مواد فرایندی، اقلام عمومی الكترونیك، كامپیوتر، ارتباطات و امنیت اطلاعات، سنسورها و لیزر، الكترونیك هوا و فضا و ناوبری، تكنولوژی های دریایی، سیستم های رانش و تجیزات وابسته به هوا فضا.
در این قانون تصریح شده است كه تمامی صادركنندگان برای اقلامی كه در لیست فوق الذكر نباشد اما بدانند یا گمان ببرند كه به منظور استفاده دوگانه تأمین میشوند و یا در نهایت به مصرف كننده نهایی كه در لیست تحریم ها است خواهند رسید، میبایست امور را به اداری كنترل صادرات فدرال اطلاع دهند.

چه انواعی از مجوز صادرات وجود دارند؟

← مجوز صادرات ویژه یا (Indivisual Export Licence): زمانی كه بر مبنای یك سفارش خرید، اقلامی برای یك خریدار یا مصرف كننده نهایی حمل گردد.
← مجوز ماكزیمم مقدار (Maximum Amount Licence): یك نوع مخصوص از مجوز صادرات ویژه است كه در آن حجم كل سفارش یك كالا برای یك خریدار یا مصرف كننده در چند مرحله (چند سفارش جزء) بخواهد تأمین شود. مثلاً تأمین مصرف سالانه یك كالا برای یك خریدار یا مصرف كننده.
← مجوز صادرات جهانی (Global Export Licence): برای شركتهای بزرگ صادركننده است كه گروهی از محصولات را بطور دائم برای خریداران یا مصرف كنندگان متفاوت تأمین می نمایند.
← مجوز صادرات عمومی (General Licence): اقلامی هستند كه در انتشارات رسمی اداری صادرات فدرال به عنوان اقلام عمومی بدون نیاز به اخذ مجوز صادرات مستثنی میشوند. هر یك از این مجوز های منتشره برای محصولی مشخص و به مقصد كشورهایی مشخص آزاد مستثنی میشوند. برای این اقلام صادر كننده كافی است تا در پنل كاربری خود، معامله را ثبت و یك پرینت از مجوز صادرات عمومی منتشر شده را همراه مدارك گمرك ارسال نماید.

چگونه میتوان برای اخذ یك مجوز ویژه صادرات اقدام نمود؟

فرایند درخوست برای مجوز با استفاده از سیستم كاملا اكلترونیكی موسوم به (ELAN K2) انجام میپذیرد و هر صادركننده برای دسترسی به این سایت میبایست با ارایه مدارك قانونی خود، در سایت كنترل صادرات اداری فدرال آلمان ثبت نام نماید. داشتن كد ویژه گمركی (EORI) برای صادركننده الزامی است.
ارئ? مدرك اضهارنامه مصرف كننده نهایی الزامی است. گواهی مصرف كنند? نهایی به انواع مصرف كننده خصوصی، مصرف كننده رسمی (سازمانها، ارگانها و ادارات) و یا گواهی واردات بین المللی تقسیم میشود.
ارایه مدارك فنی كالا بطور شفاف و كامل برای شرح مشخصه های فنی، موارد مصرف عمومی و ویژه خریدار یا مصرف كننده الزامی است.

اخذ مجوز صادرات ویژه چه مدت زمانی طول میكشد؟

بطور كلی حداقل زمان یك ماه برای آن در نظر گرفته میشود. این زمان خیلی وابسته به كامل بودن مدارك میباشد. ردیابی مراحل كار برای درخواست ارائه شده توسط صادر كنند? كالا بطور كامل در سیستم الكترونیكی جامع موسوم به (ELAN K2) امكان پذیر است.

چه محصولاتی مرتبط با لیست رایزنی كالا یا (Advice on the list of goods – AZG) هستند؟

محصولاتی كه در لیست های ممنوعه نیستند، بر حسب كد و گروه بندی گمركی كالا، گاهی نیازمند اخذ برگ رایزنی كالا برای حصول اطمینان از بلامانع بودن صادرات هستند. دو نسخه كپی از این برگه لازم است تا همراه مدارك گمرك ارائه گردد. اقدام برای رایزنی مجوز كالا از طریق سیستم الكترونیكی (ELAN K2) برای صادر كنندگانی كه در اداره كنترل صادرات دولت فدرال آلمان ثبت نام نموده باشند امكان پذیر است.

اعلان سفید یا (Blank Notice) چیست؟

زمانی كه صادر كننده شك داشته باشد كه اقلام صادراتی شامل اخذ مجوز صادراتی التزامی هست یا خیر، برای پرهیز از اعمال بار كاری زیاد به ادار? كنترل صادرات دولت فدرال و همچنین حفظ زمان و هزینه به نفع صادركننده، یك صادر كننده میتواند از طریق رویه اعلانِ سفید استعلام نماید. داشتن برگه استعلام اعلانِ سفید برای یك كالا به معنی آن است كه نه ممنوعیتی برای صادرات آن وجود دارد و نه التزامی برای اخذ مجوز صادرات وجود دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 346

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد