اطلاعيه – گواهي هاي بازرسي اظهارنامه هاي بانكي
اطلاعيه – گواهي هاي بازرسي اظهارنامه هاي بانكي

خانه اطلاعيه – گواهي هاي بازرسي اظهارنامه هاي بانكي

اطلاعيه – گواهي هاي بازرسي اظهارنامه هاي بانكي

با توجه به الزام ارائه تاییدیه گواهی بازرسی برای اظهارنامه های بانكی(ارزی) از ابتدای هفته جاری در گمركات شهید رجایی، لنگه و بوشهر ؛ خواهشمند است نسبت به بارگذاری گواهی بازرسی در سامانه epl طبق فایل آموزشی

IAIS_PG_INS_HLP_1001-csw_channel.pdf
اقدام نمایند.

در صورتیكه كه شركت بازرسی مربوطه علیرغم پیگیری های مكرر هنوز در سامانه ثبت نشده باشد ، امكان بارگذاری گواهی بازرسی وجود نخواهد داشت ، لذا می بایست از شركت مربوطه مطالبه نمایند تا اطلاعات خواسته شده از ایشان در فایل
IAIS_PG_INS_HLP_1002-csw_channel.pdf

را به آدرس epl@irica.org ارسال نمایند تا پس از ثبت ، امكان بارگذاری گواهی بازرسی به نام همان شركت ایجاد گردد. پس از بارگذاری گواهی بازرسی، شركت مربوطه می بایست گواهی را مشاهده و تایید نماید تا در مراحل اظهار قابل استفاده باشد.

***********

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های پنجره واحد به ما بپیوندید.
كانال رسمی پنجره واحد تجارت فرامرزی
telegram.me/csw_channel

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 274

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد