اطلاعیه  توسعه تجارت در خصوص تاریخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت
اطلاعیه توسعه تجارت در خصوص تاریخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

خانه اطلاعیه توسعه تجارت در خصوص تاریخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه توسعه تجارت در خصوص تاریخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تاریخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

توسعه تجارت ثبت سفارش

به اطلاع می‌رساند ثبت‌سفارش پیش‌فاكتورهایی كه كالاهای آن‌ها منحصراً در فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند، از تاریخ دوم آذر ماه 1395 در سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.ntsw.ir انجام می‌گردد. لازم به توضیح است كه برای این كار متقاضیان ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام نمایند. شماره مركز تماس این سامانه (جهت راهنمایی و رفع مشكلات): 22222811-021 داخلی‌های 671 و 681

– فصل 14: مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی كه در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

–  فصل 43: پوستهای نرم طبیعی و پوست‌های نرم بدلی، اشیاء ساخته شده از آن‌ها

–  فصل 46: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

–  فصل 81: سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد

–  فصل: 88: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آن‌ها

–  فصل 89: كشتی ها، قایق ها و شناورها

–  فصل 92: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

–  فصل 97: اشیاء هنری، اشیاء كلكسیون یا عتیقه

– متقاضیانی كه در یك پیش فاكتور علاوه بر فصول ذكر شده در این اطلاعیه و اطلاعیه‌های قبلی، كالایی در سایر فصول نیز دارند جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبتارش استفاده نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 528

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp