اطلاعیه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395
اطلاعیه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395

خانه اطلاعیه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395

اطلاعیه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395

اطلاعیه  توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت SWR در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395 : سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

تاریخ تولید لاستیك خودرو

درجهت الزامی شدن ضوابط در ثبت سفارش دفتر مقررات صادرات و واردات و حوزه ثبت سفارش ملزم می باشد در هنگام ثبت سفارش لاستیك نسبت به درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))برای ثبت سفارش های 01/08/95 (ابلاغ صورتجلسه) به بعد اقدام نماید,بدیهی است مهلت یك ماهه جهت اطلاع رسانی متقاضیان به تولیدكننده جهت طی نمودن مراحل اخذ ایمارك جدید و اصلاح قالب های مربوطه می باشد و سفارش های خرید قبل از این و یا در راه می بایست بر اساس ثبت سفارش نمایندگان رسمی,قبل از تاریخ فوق ترخیص گردند.تاكید می گردد محموله های سفارش یا خریداری شده و یا رسیده به بنادر بعد از تاریخ فوق كه فاقد ثبت سفارش باشد فقط طبق ضوابط جدید قابل ترخیص خواهد بود. مطابق فهرست اعلام شده توسط انجمن صنفی صنعت تایر (نامه شماره 4587/95مورخ 29/04/95)تست های سه گانه در قالب فهرست اعلامی طی نامه به شماره 4410/94 مورخ 06/08/94 ملاك عمل بوده و گروههای تایرهای وارداتی كه شامل نظامنامه چسب تایر (Tire Labeeig)و اتحادیه اروپا (E-MARK)نمی گردند به شرح ذیل می باشد: -گروه تایرهای روكش شده -گروه تایرهای خارج از جاده (OTR) -گروه تایرهای مورد استفاده در حوزه های مسابقه ای -گروه تایرهای زمستانی میخ دار -گروه تایرهای یدكی مورد استفاده موقت (TEMPORARY) -گروه تایرهایی كه جهت نصب بر روی خودروهایی كه قبل از اكتبر 1990تولید شده طراحی گردیده اند. -گروه تایرهایی كه سرعت حك شده بر آنها (SPEED INDEX)كمتر از 80 كیلومتر در ساعت باشد . -گروه تایرهایی كه قطر رینگ آنها (NORMINAL RIM DIAMETER)كمتر از 254 میلیمتر (10اینچ)و بیشتر از 635 میلیمتر (25 اینچ)می باشد .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 330

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد