اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان و معلولین
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان و معلولین

خانه اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان و معلولین

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان و معلولین

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان و معلولین ، سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

خودرو معلولین

به اطلاع می رساند كلیه متقاضیان ثبت سفارش یك دستگاه خودرو ویژه معلولین(از محل مصوبه 204419/ت41829 مورخ 07/11/1387) و یك دستگاه خودرو ویژه جانبازان(از محل مصوبه ت204408/ه41717 مورخ 07/11/1387) جهت تائید ثبت نام و كارشناسی اولیه ثبت سفارش خود به سازمان های صنعت,معدن و تجارت استان مربوطه مراجعه نمایید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 560

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp