اطلاعیه وزارت بهداشت،در خصوص آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی
اطلاعیه وزارت بهداشت،در خصوص آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی

خانه اطلاعیه وزارت بهداشت،در خصوص آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه وزارت بهداشت،در خصوص آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی تا تاریخ 5/8/1395 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی طی اطلاعیه ای خطاب به كلیه شركتهای تجهیزات پزشكی(تولیدكننده /واردكننده) به شرح زیر اعلام نموده است:

بدینوسیله به اطلاع كلیه شركت های تجهیزات پزشكی می رساند، با توجه به درخواستهای مكرر شركتهای فعال در زمینه تولید/واردات دستگاههای مشمول رتبه بندی و با عنایت به مشكلاتی كه در سیستم نرم افزاری ثبت نام رتبه بندی در سایت این اداره كل بوجود آمده بود بدینوسیله مهلت ثبت نام جهت رتبه بندی تا تاریخ 5/8/1395 تمدید میگردد. لذا با توجه به اینكه شركت در رتبه بندی جهت شركتهای واردكننده دارای سابقه ورود و شركتهای تولیدكننده دارای پروانه ساخت (در خصوص دستگاههای لیست پیوست) الزامی می باشد، شركت های مذكور می بایست جهت ثبت نام حداكثر تا تاریخ 5/8/1395 با استفاده از كد كاربری و كلمه عبور سیستم شناسنامه خود به لینك مربوطه در وب سایت اداره كل (http://ranking.imed.ir) ، مراجعه و ضمن الحاق كلیه مدارك و مستندات لیست پیوست، درخواست رتبه بندی نمایند. بدیهی است رتبه های اخذ شده توسط شركتها در خریدهای دانشگاههای علوم پزشكی و هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ملاك عمل خواهد بود. همچنین خانم مهندس احمد پور به شماره 66727844 جهت كسب اطلاعات تكمیلی معرفی می گردند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 589

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp