اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص
اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

خانه اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص : مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی طی اطلاعیه ای خطاب به مدیر عامل، مسئول فنی كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

ترخیص كالای انرژی اتمی

به اطلاع كلیه شركتهای وارد كننده و تولید كننده تجهیزات پرتوزا كه از سازمان انرژی اتمی مجوز دریافت می نمایند می رساند، به منظور ارسال گزارش خروجی برای سازمان مذكور، لازم است در زمان ثبت مجوز ترخیص خود در سامانه imed این   اداره كل، نام كالای خود در انرژی اتمی را در فیلد مربوطه انتخاب نمائید. لازم به ذكر است در صورت عدم درج اطلاعات، تبعات آن بر عهده خود شركت می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 816

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp