اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی
اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی

خانه اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی  ، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

تجهیزات و ملزومات پزشكی خانگی

به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیند تجهیزات وملزومات پزشكی مورد استفاده درخارج از مراكز درمانی، به این وسیله ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی(Home Use ) كه در كمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشكی سازمان غذا و دارو به تصویب رسیده است، جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم در اجرایی شدن این دستورالعمل انجام پذیرد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 548

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp