اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی
اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی

خانه اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی

اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی : دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن وتجارت طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

آلاینده صوتی

بر اساس بند 10 برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی در خصوص تدوین دستورالعمل های تخصصی، دستور العمل صوت در حوزه دستورالعمل های محیط زیست تدوین شده است. منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته‌ای است كه در شرایط مكانی و زمانی ویژه بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تاثیر گذاشته و می‌تواند عوارض متعدد جسمی و روحی و علی‌الخصوص اختلال در اعصاب شنوایی را حاصل شود. واحد اندازه‌گیری آلودگی صوتی «دسی بل» است و آستانه تحمل گوش انسان در حدود 130 دسی‌بل است. انتشار صدا بسته به اینكه در محیط باز یا بسته صورت پذیرد رفتار متفاوتی دارد. در یك محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع روند انتشار را تا مرز تباهی ادامه می‌دهند. شرایط محیطی تاثیر غیر قابل انكاری در چگونگی انتشار صدا دارد. گرچه انسان به سرو صدا عادت كرده ولی در حقیقت آلودگی صوتی یك عامل خستگی بوده و ظرفیت كار انسان را چه در مشاغل فكری و چه در شغل‌های بدنی و ساده كاهش می‌دهد آلودگی صوتی روی وضع روانی و روحی شخص اثر كرده، باعث اشكال در تطابق یافتن انسان با محیط كار وحتی اجتماعی و خانواده می‌شود. كه نتیجه آن كاهش بازده كار می‌باشد. در صورتی كه مدت در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن افزایش پیدا كند، می‌تواند موجب كاهش قدرت شنوایی شود و همچنین خظر ابتلابه امراض قلبی-عروقی را افزایش دهد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1136

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp