اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد
اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد

خانه اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد

اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد

اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد  . گمرك ایران از عدم ترخیص خودروهایی كه شماره شناسه آن‌ها با اسناد و مدارك و بازرسی فیزیكی خودرو تطابق ندارد، خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، واردكنندگان خودرو باید شماره شناسه (VIN) خودروهای خود را در زمان تنظیم اظهارنامه اعلام كنند.این سازمان با صدور بخش‌نامه‌ای تاكید كرده است كه صاحبان كالا موظف به ارائه فایل حاوی شماره‌های شناسه خودروهای خود در زمان تنظیم اظهارنامه در EPL هستند.از سوی دیگر، گمرك ایران نیز به گمركات اجرایی ابلاغ كرده است كه باید فایل حاوی این اطلاعات گرفته شود كه اطلاعات مذكور از طریق مكانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود.

بنابراین در صورتی كه تعداد و شماره‌های شناسه اعلام‌شده از سوی واردكننده با اسناد و مدارك و بازرسی فیزیكی خودروها تطابق نداشته باشد، امكان ترخیص خودروی مذكور وجود نخواهد داشت.

متن كامل بخش‌نامه گمرك ایران به گمركات اجرایی كشور به شرح زیر است:

“ضمن ارسال تصویر نامه شماره 95/210/69160تاریخ 17 بهمن 1395 دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر عدم امكان ترخیص و شماره‌گذاری خودرو در صورت عدم تطابق VIN با اسناد و بازرسی فیزیكی خودرو، به پیوست تصویر صورت جلسه تاریخ چهارم بهمن 1395 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه پذیرش ثبت سفارشات خودرو ارسال و اعلام می‌شود برابر بند 2 صورتجلسه مورد اشاره مقرر گردید:

1. صاحبان كالا موظف به ارائه فایل حاوی شماره های VIN در هنگام تنظیم اظهارنامه در EPL هستند. تعداد و شماره‌های مذكور باید منطبق بر تعداد خودروی اظهارشده و شماره‌های مندرج در اسناد مربوطه باشد.

2. اطلاعات مذكور از طریق مكانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود.

3. سازمان توسعه تجارت موظف به انجام فرآیندهای كنترل داخلی و ارسال تایید به اطلاعات مذكور از طریق مكانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) به این سازمان است. “

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 237

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد