اعلام فهرست 4 گروه كالایی مشمول دریافت یارانه به گمركات كشور
اعلام فهرست 4 گروه كالایی مشمول دریافت یارانه به گمركات كشور

خانه اعلام فهرست 4 گروه كالایی مشمول دریافت یارانه به گمركات كشور

whatsapp: 09018317541 02142326

اعلام فهرست 4 گروه كالایی مشمول دریافت یارانه به گمركات كشور

اعلام فهرست 4 گروه كالایی مشمول دریافت یارانه به گمركات كشور ، به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا اقلام مشمول دریافت یارانه مصوب هیئت وزیران شامل  كالاهای اساسی، حامل‌های انرژی، دارو و نهاده‌های كشاورزی با ارسال نامه ای توسط سازمان توسعه تجارت برای رعایت ضوابط و مقررات به گمركات كشور اعلام شد.

كالای مشمول دریافت یارانه

بر این اساس علی علی آبادی فراهانی مدیر كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه ای به عسگری معاون امور گمركی كشور اظهار كرد: به پوست نامه هیئت محترم وزیران درخصوص فهرست كالاهای یارانه ای موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در چهار بخش :

1- كالاهای اساسی 2- حامل های انرژی 3- دارو 4- نهاده‌های كشاورزی

به شرح جدول مندرج در مصوبه مذكور جهات اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد.

2- این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به كلیه كالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند (1) ایجاد نمی كند و مادامی كه عملا یارانه ای به هر یك از كالاهای مذكور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند (پ) ماده (18) نمی گردد.

3- مصادیق گروه كالایی دارو ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (سازمان غذا و دارو) به صورت عمومی اعلام می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 274

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد