اعمال تخفیف كالاهای وارداتی بین ایران و ارمنستان
اعمال تخفیف كالاهای وارداتی بین ایران و ارمنستان

خانه اعمال تخفیف كالاهای وارداتی بین ایران و ارمنستان

اعمال تخفیف كالاهای وارداتی بین ایران و ارمنستان

اعمال تخفیف كالاهای وارداتی بین ایران و ارمنستان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی كشورمان در دیدار با رئیس كمیته درآمدهای دولتی ارمنستان بر توسعه روابط اقتصادی دو كشور تاكید كرد.
مسعود كرباسیان در دیدار با رئیس كمیته درآمدهای دولتی ارمنستان با اشاره به حوزه وظیفه‌ای گسترده وزارت اقتصاد گفت: بیشترین بخش تعاملات اقتصادی بین‌المللی ایران توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد و با توجه به اینكه روابط سیاسی ایران و ارمنستان در سطح بالایی قرار دارد، لازم است روابط اقتصادی دو كشور نیز توسعه یابد.

تخفیف كالا بین ایران و ارمنستان
به گزارش تجارت‌نیوز، وی از ارمنستان به عنوان دوست صمیمی ایران در منطقه یاد كرد و افزود: روابط دوستی دو كشور باید با روابط اقتصادی مستحكم تر و برای دستیابی به این هدف لازم است كمیسیون روابط اقتصادی دو كشور فعال‌تر شود.
وزیر اقتصاد كشورمان تصریح كرد: در چارچوب ترجیحات تعرفه‌ای، دو كشور تخفیفاتی در مقابل كالاهایی كه وارد دو كشور می‌شوند، اعمال كنند.كرباسیان همچنین در این دیدار بر لزوم گسترش همكاری‌های بانكی، همكاری در زمینه مناطق آزاد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات مشترك دو كشور ایران و ارمنستان تاكید كرد.
در ادامه این دیدار هاروتونیان، رئیس كمیته درآمدهای دولتی ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار، خواستار توسعه روابط اقتصادی دو كشور ایران و ارمنستان شد.وی با اشاره به سابقه روابط تاریخی دو كشور ایران و ارمنستان، آمادگی كشورش را برای گسترش روابط اقتصادی در بخش‌های IT و گمركی اعلام كرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 245

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد