الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر
الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر

خانه الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر

الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر

گمرك ایران از الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بخش‌نامه‌ای كه از سوی دفتر واردات و مناطق آزاد گمرك ایران به گمركات اجرایی كشور ابلاغ شده است، ترخیص محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی منوط به اعلام نظر بازرسان قرنطینه گیاهی است.به این ترتیب، این محموله‌ها پیش از ترخیص باید تاییدیه بازرسان قرنطینه گیاهی را دریافت كنند.

قرنطینه گیاهی انواع بذر

بر اساس این گزارش، متن بخش‌نامه ابلاغی گمرك به شرح زیر است:

“به پیوست نامه‌ شماره    95/502/4186تاریخ 11 دی ماه 1395 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر لزوم بررسی و اعلام نظر بازرسان قرنطینه گیاهی در ترخیص محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت كامل مقررات، اقدام لازم معمول كنند. “

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 251

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد