الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی
الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

خانه الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

whatsapp: 09018317541 02142326

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشكی خواست تا در تامین نیازهای مراكز درمانی، تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.

 الزام تعیین تجهیزات پزشكی از تولیدات داخل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو ” ایفدانا “،دكتر دیناورند معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشكی خواست تا در تامین نیازهای مراكز درمانی، تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند. متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد

.پیرو نامه 137390/655  مورخ 28/09/94  درخصوص الزام مراكز درمانی برای تامین نیازها از تولیدات داخلی و ابلاغیه شماره 79429 مورخ 30/11/84 ریاست جمهوری و براساس قوانین و دیگر مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از طرف هیات محترم وزیران و همچنین با توجه به ابلاغ سیاست­های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، تامین نیاز های مراكز درمانی از تولیدات داخلی با كیفیت در اولویت قرار دارد. لذا خواهشمنداست  دستور فرمائید در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشكی، كلیه مراكز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشكی نسبت به تبعیت از بخشنامه­های مذكور و خرید كالاهای تولید داخل كه دارای پروانه ساخت معتبر از این سازمان می باشند (صرفا كالاهایی كه بر­اساس مندرجات وب سایت اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی، به آدرس www.imed.ir  دارای پروانه ساخت معتبر می باشد) اقدام نمایند.

بدیهی است كلیه داروخانه های مستقر در مراكز درمانی دولتی كه نسبت به عرضه كالاها و ملزومات پزشكی اقدام می­نمایند نیز مشمول این دستورالعمل می باشند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 447

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد