الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی
الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی

خانه الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی

الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی

جزئیات بخشنامه صادراتی جدید گمرك/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی  ، از پانزدهم بهمن ماه امسال، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاكتور الكترونیكی در سامانه فاكتور است.

به گزارش اكوفارس به نقل از روابط عمومی كنفدارسیون صادرات ایران، گمرك ایران در بخشنامه‌ای اعلام كرد: از پانزدهم بهمن ماه امسال، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاكتور الكترونیكی در سامانه فاكتور است.

 الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی

در بخشنامه‌ای كه مدیركل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران به ناظران گمركات استان‌ها ابلاغ كرده است، عنوان شده كه صادركنندگان باید از این تاریخ به بعد، نسبت به ثبت نام و ثبت فاكتور در سامانه فاكتور به آدرس www.factor.irica.co اقدام نمایند.

متن كامل بخشنامه گمرك به شرح زیر است:

ناظران گمركات استانها مدیران كل و مدیران گمركات اجرایی مستقل، با توجه به اینكه بر اساس مفاد بند 4 صورتجلسه مشترك مورخ  95/10/10این دفتر با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مورخ  95/11/15دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاكتور فروش الكترونیكی در سامانه فاكتور است، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی، به كلیه صادركنندگان اعلام شود تا در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام و سپس ثبت فاكتور در سامانه فاكتور به آدرس www.factor.irica.co اقدام نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 309

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد