الكترونیكی شدن تشریفات ترخیص كالا میان گمركات مرزی ایران و آذربایجان
الكترونیكی شدن تشریفات ترخیص كالا میان گمركات مرزی ایران و آذربایجان

خانه الكترونیكی شدن تشریفات ترخیص كالا میان گمركات مرزی ایران و آذربایجان

whatsapp: 09018317541 02142326

الكترونیكی شدن تشریفات ترخیص كالا میان گمركات مرزی ایران و آذربایجان

تشریفات ترخیص كالا میان گمركات مرزی ایران و آذربایجان الكترونیكی شد . براساس این گزارش، اطلاعات گمركی مربوط به ترخیص كالاهای صادراتی و وارداتی در گمرك مرزی یك كشور مورد قبول گمرك طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر امور گمركی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمركات مرزی دو كشور فقط یك بار انجام می‌شود و این قابلیت به گمركات طرفین امكان می‌دهد تا هر كشور اظهارنامه صادراتی كشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.

در این سیستم اطلاعات صاحب كالا، كد طبقه‌بندی كالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش كالاها بین گمركات مرزی دو كشور مبادله می‌شود و با این اقدام امكان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمركی دو كشور به صرف می‌رسد. علاوه بر آن گمرك كشور مقابل از كلیه محموله‌های صادراتی به مقصد كشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

الكترونیكی شدن ترخیص بین ایران و آذربایجان

 همچنین با این اقدام كه در چارچوب ایجاد دروازه مشترك مرزی به صورت مجازی انجام می‌شود، امكان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شكل آسان‌تری امكان‌پذیر خواهد شد.

این گزارش حاكی است اقدام مزبور در ادامه پروژه ایجاد كریدور سبز گمركی میان ایران و روسیه صورت می‌گیرد تا روند انجام تشریفات گمركی مابین كشورهایی كه توافق‌نامه همكاری‌های گمركی بین آنها امضا شده با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. گمرك ایران در همین راستا توافق‌نامه‌هایی را با كشورهای كره جنوبی و تركیه امضا كرده كه مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده است.

پیش‌بینی می‌شود با تبادل الكترونیكی اطلاعات میان گمرك ایران و كشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات كالا در گمرك مبدأ، تجارت با كشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.

شایان ذكر است كه گمرك ایران در راستای راه‌اندازی دروازه مشترك مرزی با برخی از كشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، كره جنوبی، روسیه، آذربایجان، تركیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همكاری مشترك گمركی و تبادل الكترونیكی اطلاعات را امضا كرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرك الكترونیكی، مدل مجازی دروازه مشترك مرزی با محوریت تبادل الكترونیكی اطلاعات در دستور كار گمرك ایران قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبرها از الكترونیكی شدن ترخیص كالا میان گمركات ایران و جمهوری آذربایجان حاكی است كه گمركات دو كشور موفق به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌های تنظیم شده در هر دو كشور شده‌اند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 252

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد