الكترونیكی شدن مجوزهای بهداشتی – دامپزشكی
الكترونیكی شدن مجوزهای بهداشتی – دامپزشكی

خانه الكترونیكی شدن مجوزهای بهداشتی – دامپزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

الكترونیكی شدن مجوزهای بهداشتی – دامپزشكی

الكترونیكی شدن مجوزهای بهداشتی – دامپزشكی: صدور مجوزهای بهداشتی صادرات، واردات، ترخیص كالا، دارو، واكسن و مواد بیولوژیك و اتصال سامانه‌های قرنطینه و صدور كارنامه الكترونیكی شد.

الكترونیكی شدن مجوز دامپزشكی

در همایش ملی روز دامپزشكی از سامانه‌های الكترونیكی صدور مجوز بهداشتی صادرات، واردات، ترخیص كالا، دارو، و واكسن و مواد بیولوژیك و همچنین اتصال سامانه‌های قرنطینه و صدور بارنامه با حضور معاونین وزیر جهاد كشاورزی، رئیس سازمان دامپزشكی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

در این مراسم پزشكیان نایب رئیس مجلس گفت: در برنامه‌های سازمان دامپزشكی باید پیشگیری مقدم بر درمان شود.

وی افزود: پایش برای مبارزه با بیماریهای دامی در كشور نیازمند تقویت است كه مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های این سازمان براساس شواهد عینی و متقن حمایت می‌كند.

خلج رئیس سازمان دامپزشكی در این مراسم گفت: با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت و عزم ایران برای پیوستن ایران به سازمان WTO دامپزشكی كلید بازرگانی با سایر كشورها است

وی افزود: اثربخشی جامعه دامپزشكی باید افزایش یابد و بخشهای خصوصی در زمینه ارائه خدمات كیفی رقابت كنند.

رئیس سازمان دامپزشكی كشور ادامه داد: برای این منظور تشكیل انجمنهای صنفی گروههای دامپزشكی ضروری است.

خلج در پایان صحبت‌های خود گفت: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعتبارات به خدمات بهداشتی و درمانی دام روستایی و عشایر باید افزایش یابد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 573

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp