امتياز ويژه استاندارد در گمرك براي توليد كنندگاني كه داراي نشان استاندارد مي باشند
امتياز ويژه استاندارد در گمرك براي توليد كنندگاني كه داراي نشان استاندارد مي باشند

خانه امتياز ويژه استاندارد در گمرك براي توليد كنندگاني كه داراي نشان استاندارد مي باشند

امتياز ويژه استاندارد در گمرك براي توليد كنندگاني كه داراي نشان استاندارد مي باشند

امتیاز ویژه استاندارد در گمرك برای تولید كنندگانی كه دارای نشان استاندارد هستند  .

تولیدكنندگانی كه دارای نشان استاندارد هستند، جهت واردات خود، نصف مبلغ سایر واردكنندگان به استاندارد گمرك پرداخت می كنند. بدین معنی كه همه واردكنندگان جهت دریافت جوابیه استاندارد از گمرك باید مبلغ هشت در هزار ارزش FOB را به اداره استاندارد پرداخت كنند ولی این مجموعه های تولیدی در صورت داشتن نشان استاندارد ، با پرداخت چهار در هزار ارزش FOB كالاها قادر به دریافت جواب استاندارد جهت ترخیص كالا خواهند بود.

برای استفاده از این امتیاز شركت تولیید كننده باید شرایط ذیل را دارا باشند:

  • واردكننده واحد تولیدی واردات را بدون واسطه انجام دهد.
  • مواد اولیه حد واسط همان محصولی كه برای آن نشان استاندارد دریافت كرده است را وارد كند.
  • در حد نیاز خط تولید خودش در طول سال وارد كند كه نیاز به تاییدیه سازمان صنعت و معدن است.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 187

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد