امضای موافقتنامه های همكاری ایران با كشورهای چین و مغولستان در زمینه های بهداشت و قرنطینه گیاهی و دامی
امضای موافقتنامه های همكاری ایران با كشورهای چین و مغولستان در زمینه های بهداشت و قرنطینه گیاهی و دامی

خانه امضای موافقتنامه های همكاری ایران با كشورهای چین و مغولستان در زمینه های بهداشت و قرنطینه گیاهی و دامی

whatsapp: 09018317541 02142326

امضای موافقتنامه های همكاری ایران با كشورهای چین و مغولستان در زمینه های بهداشت و قرنطینه گیاهی و دامی

دولت تصویب كرد: امضای موافقتنامه های همكاری ایران با كشورهای چین و مغولستان در زمینه های بهداشت و قرنطینه گیاهی و دامی ، رییس جمهور در جلسه هیات دولت با تاكید بر اولویت اشتغال برای كشور؛ توسعه گردشگری، احیای روستاها با استفاده از جاذبه‌های گردشگری و تقویت صنایع دستی را از فرصت‌های مهم برای تقویت اشتغال در كشور دانست و ریاست جدید این سازمان را به بهره‌گیری مناسب از این فرصت‌ها توصیه كرد.در ادامه جلسه، اعضای دولت گزارش معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان درخصوص «وضعیت حضور آحاد اجتماعات نخبگان در كشور» را مورد بررسی قرار دادند.بنیاد ملی نخبگان گزارشی از چگونگی اجرای طرح همكاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم، به هیات وزیران ارایه كرد.

مخاطبان این طرح شامل دانش آموختگان دوره دكتری و اساتید از یكی از 400 دانشگاه برتر دنیا و همچنین متخصصان و كارآفرینان فعال در یكی از موسسات شاخص علمی و فناوری یا شركت‌های دانش‌بنیان خارجی هستند.

هدف اصلی این طرح ایجاد ساز و كاری جهت بهره‌مندی از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم در قالب برنامه‌هایی همچون پسا دكتری، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو و معین، فعالیت‌های فناورانه و برگزاری سخنرانی و كارگاه تخصصی با تأكید بر مدل چرخش مغزها تعریف شده است.به موجب اجرای این طرح تاكنون 345 متخصص طی 18 ماه گذشته به كشور بازگشته و شروع به كار كرده‌اند كه 120 نفر از آنها در سه ماه گذشته بازگشته‌اند.بر این اساس 303 نفر از تسهیلات پسا دكترای و نظام وظیفه، 13 نفر استاد مدعو، 15 نفر از فرصت مطالعاتی استفاده كرده‌اند و 14 طرح فناورانه ارایه شده است كه در این میان 41 نفر از 10 دانشگاه برتر، 139 نفر از 100 دانشگاه برتر، 115 نفر از 200 دانشگاه برتر و 50 نفر از 400 دانشگاه برتر دنیا بوده‌اند.در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از بدهی سود سهام شركت‌های دولتی را كه توسط خزانه داری كل كشور به تفكیك وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شركت‌های مربوط تنظیم شده است به استحضار اعضای دولت رساند.همچنین در ادامه جلسه، دولت به وزارت جهاد كشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان درخصوص همكاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشكی اقدام نماید.

هیات وزیران همچنین با تصویب موافقتنامه همكاری در زمینه بهداشت و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین موافقت كرد.

صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و تركمنستان، از دیگر مصوبات این جلسه  هیات دولت بود.

هیات دولت همچنین با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانك توسعه اسلامی موافقت كرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1254

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp