انواع استاندارد صادرات و واردات كالا
انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

خانه انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

1)       استاندارد ملی

استانداردی است كه با بهره گرفتن از نتایج حاصل از علوم و فنون و نظر كارشناسان، دست اندركاران و مسئولان مربوطه در سطح یك كشور توسط موسسه استاندارد آن كشور تعیین، تدوین و منتشر می گردد برای مشخص شدن استاندارد ملی یك كشور مواردی از قبیل شرایط اقتصادی، جغرافیایی و امكانات موجود در نظر گرفته می شود. استاندارد ملی حسب مورد در خصوص تولیدات، آیین های كار، خدمات و … مصداق می یابد. اهم اهداف مورد نظر در تهیه و اجرای استاندارد های ملی عبارتند از: حفظ و ارتقاء سطح تكنولوژی، حمایت از مصرف كننده و تولید كننده نهایتاً تامین منافع ملی

شكی نیست كه خریداران و فروشندگان مقیم یك كشور باید از استانداردهای ملی آن كشور تبعیت نموده و مطابق آن عمل نمایند.

2)       استاندارد منطقه ای

استانداردی است كه جهت تسهیل مبادلات تجاری، در منطقه ای خاص، متشكل از تعدادی كشور همجوار یا گروهی از كشور های دارای مبادلات بازرگانی مشترك تهیه، منتشر و اعمال می شود، مانند استاندارد های اروپایی كه برای كالا های مورد مبادله در كشور های عضو اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاری آن CE  است. CE كه مخفف Conformite Europeenne به معنای انطباق با استاندارد های اروپایی است و نشان می دهد كه كالای مورد نظر با شرایط تعیین شده درباره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف كننده انطباق دارد.

اگر صادر كننده و وارد كننده یك كالا مقیم دو كشور در منطقه ای خاص مثل اروپا باشند باید تابع همان استاندارد منطقه ای مورد نظر باشند.

3)       استاندارد بین المللی

استانداردی است كه با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد (ISO) تهیه، تصویب و منتشر می گردد.

این نوع استانداردها همانگونه كه از نامشان پیداست در كلیه كشور های جهان اعتبار دارند و این بدان معناست كه صادر كنندگان و وارد كنندگان واقع در دو كشور مختلف می توانند داد و ستد كالای خود را به پشتوانه استانداردهای بین المللی انجام دهند.

1)       استاندارد ملی

استانداردی است كه با بهره گرفتن از نتایج حاصل از علوم و فنون و نظر كارشناسان، دست اندركاران و مسئولان مربوطه در سطح یك كشور توسط موسسه استاندارد آن كشور تعیین، تدوین و منتشر می گردد برای مشخص شدن استاندارد ملی یك كشور مواردی از قبیل شرایط اقتصادی، جغرافیایی و امكانات موجود در نظر گرفته می شود. استاندارد ملی حسب مورد در خصوص تولیدات، آیین های كار، خدمات و … مصداق می یابد. اهم اهداف مورد نظر در تهیه و اجرای استاندارد های ملی عبارتند از: حفظ و ارتقاء سطح تكنولوژی، حمایت از مصرف كننده و تولید كننده نهایتاً تامین منافع ملی

شكی نیست كه خریداران و فروشندگان مقیم یك كشور باید از استانداردهای ملی آن كشور تبعیت نموده و مطابق آن عمل نمایند.

2)       استاندارد منطقه ای

استانداردی است كه جهت تسهیل مبادلات تجاری، در منطقه ای خاص، متشكل از تعدادی كشور همجوار یا گروهی از كشور های دارای مبادلات بازرگانی مشترك تهیه، منتشر و اعمال می شود، مانند استاندارد های اروپایی كه برای كالا های مورد مبادله در كشور های عضو اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاری آن CE  است. CE كه مخفف Conformite Europeenne به معنای انطباق با استاندارد های اروپایی است و نشان می دهد كه كالای مورد نظر با شرایط تعیین شده درباره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف كننده انطباق دارد.

اگر صادر كننده و وارد كننده یك كالا مقیم دو كشور در منطقه ای خاص مثل اروپا باشند باید تابع همان استاندارد منطقه ای مورد نظر باشند.

3)       استاندارد بین المللی

استانداردی است كه با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد (ISO) تهیه، تصویب و منتشر می گردد.

این نوع استانداردها همانگونه كه از نامشان پیداست در كلیه كشور های جهان اعتبار دارند و این بدان معناست كه صادر كنندگان و وارد كنندگان واقع در دو كشور مختلف می توانند داد و ستد كالای خود را به پشتوانه استانداردهای بین المللی انجام دهند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 343

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد