انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها
انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

خانه انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كارخانه سازنده كالا و یا در محل تعیین شده دیگری  بارگیری شده و كالاهای بارگیری شده در طول مسیر حمل دریایی و تا رسیدن كانتینرها به مقصد نهایی،  تخلیه و یا اصلاح نمی گردند. این روش گرانترین سرویس و راحت ترین برای فروشنده یا خریدار می باشد.

2 – (CY/CFS (Container Freight Station : از آن به سرویس « از در تا بندر» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كارخانه سازنده كالا و یا در محل تعیین شده دیگری  بارگیری شده و محل تخلیه آنها در بندر مقصد و در محوطه تخلیه كانتینرهای حمل كننده می باشند. حال خریدار با مسئولیت و هزینه خود بایستی كالاهای تخلیه شده را تا مقصد نهایی ( انبار كارخانه و یا مراكز فروش خود)  مجددا بارگیری و حمل نماید. در این روش خریدار برای كاهش هزینه های خود بایستی از زمان دقیق تخلیه كالا در بندر مقصد و نیز زمان دقیق تحویل آن جهت تدارك وسیله حمل مناسب مطلع باشد.

3- CFS/CY : از آن به سرویس « بندر تا در» نیز یاد می شود. این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد كه سازنده كالاهای خود را بدون بارگیری در داخل كانتینر به بندر مبدا می آورد و یا كانتینر بارگیری شده توسط آن در محل كارخانه، كانتینر نهایی نبوده و نیاز به تعویض آن (Container Change)در بندر مبدا می باشد. در این حالت ، فورواردرها كالاهای یاد شده را در كانتینر نهایی در بندر مبدا مجددا بارگیری نموده و تا مقصد نهایی خریدار بدون تخلیه و یا اصلاح مجدد حمل می نمایند.

4- CFS/CFS : از آن به سرویس « از بندر تا بندر» نیز یاد می شود. در این حالت ، فورواردرها كالاهای فروشنده را در كانتینر های نهایی در بندر مبدا بارگیری نموده و در بندر مقصد نیز آنها را تخلیه می نمایند. خریدار موظف است با مسئولیت و هزینه خود ، كالاهای تخلیه شده را تا مقصد نهایی ( انبار كارخانه و یا مراكز فروش خود)  مجددا بارگیری و حمل نماید. بدیهی است كه خریدار برای كاهش هزینه ها و ریسك های خود بایستی از زمان دقیق تخلیه كالا در بندر مقصد و نیز زمان دقیق تحویل آن جهت تدارك وسیله حمل مناسب مطلع باشد.

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 378

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد