انوانتر
انوانتر

خانه انوانتر

انوانتر

صاحب كالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه ، طبق تقاضای كتبی و ارائه اسناد مالكیت با موافقت گمرك كالای خود را رویت و به توزین بسته‌ها یا باز كردن و دیدن محتویات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداری و همچنین به خشك كردن كالا و تعویض لفاف آن اقدام نماید .

 

اقدام مزبور باید با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصیر انجام بگیرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعیین خواهد نمود .

 

هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتیب فوق خسارتی به محتویات آنها وارد آید مسئولیت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت ، تخفیفی در حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمركی و عوارض داده نخواهد شد .

 

هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازدید محتویات بسته‌ها و یا تغییر لفاف و یا خشك كردن كالا و یا سایر اعمالی كه مستلزم تغییر در بسته‌بندی و دست‌خوردگی كالا باشد بكند باید مراتب را صریحا و بطور وضوح و تفكیك در درخواست خود قید نماید و ماموری كه برای این كار تعیین می‌گردد باید مراقبت نماید كه غیر از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل دیگری انجام نگیرد . همچنین قبل از انجام هرگونه عملی مامور باید مشخصات ظاهری بسته‌ها را از حیث نوع بسته و علامت وسالم بودن یا پاره‌گی و یا دستخوردگی داشتن ، صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را بدهد . پس از باز كردن بسته‌ها باید پر و یا خالی بودن ، وزن خالص ، نوع ، جنس ، مقدار ، تعداد و سایر مشخصات كامل كالای محتوی تمام بسته‌ یا بسته‌هائی را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نماید و در هر حال یك نسخه از صورتمجلس باید به انبار تسلیم شود

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 300

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد