انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان
انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

خانه انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان ، نتایج یك بررسی نشان می‌دهد: انگلیس در سال‌های 2010 تا 2015 بزرگ‌ترین صادركننده قانونی عاج فیل بوده‌ است.

به گزارش ایسنا در این بررسی آمده‌ است: انگلیس نه تنها بیش از كشورهای دیگر به هنگ كنگ و چین عاج فیل صادر كرده بلكه از آمریكا – یكی دیگر از بزرگ‌ترین صادركنندگان این محصول- 370 درصد بیش‌تر عاج فیل به فروش رسانده‌ است.

انگلیس بزرگترین صادر كننده عاج فیل

“مری رایس” – مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیست‌محیطی- گفت: صادرات عاج فیل از انگلیس موجب رونق گرفتن تقاضای مصرف‌كنندگان در سطح جهان به خصوص هنگ كنگ و چین شده است كه دارای بزرگ‌ترین بازار خرید و فروش قانونی و غیرقانونی عاج فیل هستند.

مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیست محیطی افزود: دولت انگلیس باید صدور مجوز برای صادرات عاج فیل را متوقف كند تا با دولت‌های چین و هنگ كنگ كه به تعطیل كردن بازار داخلی عاج فیل متعهد شده‌اند، همراه شود. قرار است تا پایان سال جاری تجارت داخلی عاج فیل در چین ممنوع اعلام شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 236

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد