انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان
انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

خانه انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

whatsapp: 09018317541 02142326

انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان

انگلیس بزرگ‌ترین صادركننده عاج فیل در جهان ، نتایج یك بررسی نشان می‌دهد: انگلیس در سال‌های 2010 تا 2015 بزرگ‌ترین صادركننده قانونی عاج فیل بوده‌ است.

به گزارش ایسنا در این بررسی آمده‌ است: انگلیس نه تنها بیش از كشورهای دیگر به هنگ كنگ و چین عاج فیل صادر كرده بلكه از آمریكا – یكی دیگر از بزرگ‌ترین صادركنندگان این محصول- 370 درصد بیش‌تر عاج فیل به فروش رسانده‌ است.

انگلیس بزرگترین صادر كننده عاج فیل

“مری رایس” – مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیست‌محیطی- گفت: صادرات عاج فیل از انگلیس موجب رونق گرفتن تقاضای مصرف‌كنندگان در سطح جهان به خصوص هنگ كنگ و چین شده است كه دارای بزرگ‌ترین بازار خرید و فروش قانونی و غیرقانونی عاج فیل هستند.

مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیست محیطی افزود: دولت انگلیس باید صدور مجوز برای صادرات عاج فیل را متوقف كند تا با دولت‌های چین و هنگ كنگ كه به تعطیل كردن بازار داخلی عاج فیل متعهد شده‌اند، همراه شود. قرار است تا پایان سال جاری تجارت داخلی عاج فیل در چین ممنوع اعلام شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 888

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp