ايزو 37001: سيستم مديريت مبارزه با رشوه خواري
ايزو 37001: سيستم مديريت مبارزه با رشوه خواري

خانه ايزو 37001: سيستم مديريت مبارزه با رشوه خواري

whatsapp: 09018317541 02142326

ايزو 37001: سيستم مديريت مبارزه با رشوه خواري

ایزو 37001: سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری

رشوه خواری یكی از مخرب ترین و چالش برانگیز ترین مسائل جهان امروز است. هر ساله بیش از یك تریلیون دلار رشوه پرداخت می شود كه نتایج مصیبت بار آن از جمله كاهش كیفیت زندگی، افزایش فقر و از بین بردن اعتماد عمومی می باشد.

علی رغم تلاش های ملی و بین المللی جهت مبارزه با رشوه خواری، همچنان یك مساله مهم می باشد. با تشخیص چنین موضوعی، نهاد بین المللی ایزو استانداردهای جدیدی را بنا نهاده است تا به سازمان ها در جهت مبارزه با رشوه خواری كمك كند و مشوق فرهنگ اخلاقی كسب و كار باشد.

ایزو 37001 سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری ، با مشخص كردن معیارهایی به سازمان جهت پیشگیری، یافتن و شناسایی رشوه خواری كمك می كند. این معیارها شامل: اتخاذ سیاست های مبارزه با رشوه خواری، انتصاب شخصی جهت نظارت بر موارد مبارزه با رشوه خواری، آموزش، ارزیابی ریسك و تلاش های انجام شده بر روی پروژه ها و همكاران كسب و كار، اجرای كنترل های مالی و تجاری، و بنا نهادن فرآیند تحیقیق و بررسی و گزارش دهی.

این سیستم طراحی شده تا به سازمان جهت اجرای سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری از طریق افزایش كنترلهای موجود در سازمان كمك كند. همچنین كمك می كند تا ریسك احتمال وقوع رشوه خواری كاهش پیدا كند و به سهامداران شما نشان خواهد داد كه شما سیستم كنترلی بین المللی مبارزه با رشوه خواری را در سازمانتان پیاده سازی كرده اید.

 

این ایزو مناسب چه كسانی است؟

ایزو 37001 برای هر سازمانی با هر اندازه ای چه فعال در بخش دولتی، خصوصی و یا غیر انتفاعی و در هر كشوری باشد قابل اجراست. این سیستم ابزاری منعطف می باشد كه بر اساس اندازه و طبیعت سازمان و ریسك های محتمل رشوه خواری قابل انطباق می باشد.

 

مترجم: آقای سیاحتگر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 384

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp