ایجاد مناطق آزاد منوط به تامین زیرساخت و تاییدیه امنیتی، نظامی و زیست‌محیطی
ایجاد مناطق آزاد منوط به تامین زیرساخت و تاییدیه امنیتی، نظامی و زیست‌محیطی

خانه ایجاد مناطق آزاد منوط به تامین زیرساخت و تاییدیه امنیتی، نظامی و زیست‌محیطی

ایجاد مناطق آزاد منوط به تامین زیرساخت و تاییدیه امنیتی، نظامی و زیست‌محیطی

ایجاد مناطق آزاد منوط به تامین زیرساخت و تاییدیه امنیتی، نظامی و زیست‌محیطی شد ، سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم از وضع مقررات جدید برای ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در این كمیسیون خبر داد.محمد خدابخشی اظهار كرد: به موجب مصوبه روز دوشنبه كمیسیون تلفیق برنامه ششم ایجاد هر نوع منطقه آزاد تجاری – صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی منوط به تأمین زیرساخت های مورد نیاز و دریافت تأییدیه‌های لازم زیست‌محیطی، امنیتی و نظامی شد.وی افزود: به موجب مصوبه كمیسیون تلفیق برای منطقه آزاد تجاری – صنعتی معرفی سازمان اداره‌كننده‌ای كه توانمند باشد نیز یكی از الزامات خواهد بود. همچنین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی تا سقف هزار هكتار  و برای منطقه ویژه اقتصادی نیز 200 هكتار تعیین شد.نماینده مردم الیگودرز در مجلس خاطرنشان كرد: در مصوبه دیگری مقرر شد دولت برای تثبیت جمعیت در روستاها و ایجاد اشتغال به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه در سال امكان ایجاد اشتغال در حداقل 3000 روستا فراهم شود.خدابخشی اضافه كرد: در مصوبه دیگر، شهرداری‌ها مكلف شدند جاده‌های ورودی و خروجی منتهی به شهرها را ساماندهی كنند كه برای این كار شهرهایی كه مركز استان باشند تا 20 كیلومتر و شهرهای بزرگ تا پنج كیلومتر و سایر شهرها تا دو كیلومتر ساماندهی خواهند شد.

منطقه آزاد

سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم در پایان گفت: در مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق مقرر شد 27 صدم درصد از كل عوارض مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش همگانی، ورزش بانوان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روستاها و مناطق عشایری و ورزش جانبازان و معلولان اختصاص پیدا كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 272

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد