ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور  برای خودروسازان
ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور برای خودروسازان

خانه ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور برای خودروسازان

ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور برای خودروسازان

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو به ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور اشاره كرد و گفت: افزایش نرخ ارز باعث شده تا تأمین كنندگان به جای فروش محصولات خود در بازار كشور آنها را صادر كنند.

چالش واردات قطعات خودرو

مازیار بیگلو با اشاره به افزایش قیمت ورق های فولادی و آهن در كشور، اظهارداشت: در كنار این موضوع نوسانات نرخ ارز هم باعث رشد قیمت پایه محصولات پتروشیمی شده است كه همین موضوعات تولیدكننده داخلی را با بحران تأمین مواد اولیه داخلی روبه رو ساخته است

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینكه افزایش نرخ ارز باعث شده تا تأمین كنندگان به جای فروش محصولات خود در بازار كشور آنها را صادر كنند، افزود: این اتفاقات تمام صنایع از جمله قطعه سازان با چالش جدی مواجه كرده كه فعالیت را برای آنها سخت كرده است.

وی به ایجاد چالش تأمین مواد اولیه در كشور اشاره كرد و گفت: قرار است این موضوع در جلسه فردای شورای سیاست گذاری خودرو عنوان شود زیرا در این شرایط هم قطعه ساز و هم خودروساز به واسطه عدم امكان افزایش قیمت محصولات به مشكلات جدی روبه رو هستند.به گزارش تسنیم، بیگلو از دولت درخواست كرد برای حمایت از تولیدكننده داخلی راهكار مناسبی را برای تأمین مواد اولیه آنها به كار بندد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 212

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد