باد سنج (Anemometer)
باد سنج (Anemometer)

خانه باد سنج (Anemometer)

باد سنج (Anemometer)

به نام ایزد یكتا

تعریف باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer )

باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) وسیله ای برای  اندازه گیری سرعت باد(جریان هوا ) میباشد.

اسم لاتین این دستگاه از anemos به معنای باد و meter به معنای اندازه گیر تشكیل شده است .بادسنجها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود : دسته ای كه سرعت باد را اندازه گیری میكند و دسته ای كه فشار باد را میسنجد .این درحالی است كه بین بین سرعت وفشار رابطه مستقیمی وجود دارد و بادسنج برای به دست آوردن اطلاعات هر دو طراحی گشته است .ساده‏ترین مدل باد سنج مدل پیاله ای است كه از قدیم (سال 1846 میلادی) اختراع گردیده است و از چهار نیم كره كه به صورتی عمودی بر دو محور متقاطع عمود كه به میله ای متكی است ساخته شده است .از نمونه های متكامل تر این ابزار نمونه آسیابی یا windmill و باد سنج از نوع سیم داغ میباشد .سونیك و … میباشد .

دبی سنج یا  فلومتر ابزاری برای اندازه گیری میزان  حجم مواد عبوری  نسبت به زمان است . اندازه گیری دقیق  جریان به علت صرف هزینه كمتر  وخرید میزان معینی از ماده  مثل  تبادلات نفتی  و كنتور گاز خانگی اهمیت زیادی  دارد.

تقسیم بندی انمومترها یا سرعت سنج های باد

انمومترها یا سرعت سنج های باد  به دو دسته تقسیم  میشوند.  دسته ای كه سرعت باد را اندازه  میگیرند  و دسته ی دوم دسته ای است  كه دبی یا فلو باد را اندازه گیری میكند .  سرعت سنج های باد یا بادسنج ها  برای اندازه گیری سرعت مانند متر بر ثانیه (m/s) طراحی شده است .به وسیله سرعت سنج باد می توانسرعت هوای متحرك را اندازه  گرفت . در دستگاه دماسنج باد سنج (سرعت سنج باد)  از طریق وجود  سنسوری كه داخل  باد سنج  وجود دارد ، دمای هوا  تشخیص داده می شود.

واحد اندازه گیری در سرعت سنج های باد  فوت بر دقیقه (ft/min) ، كیلومتر بر ساعت ، متر بر ثانیه (m/s) ، مایل بر دقیقه و ماخ بر ساعت و .. می باشند.

 دسته دوم فلومترهای باد هستند كه میزان حجم عبوری باد از یك مساحت مشخص در واحد زمان اندازه گیری می كنند. واحد های اندازه گیری مقدار هوای متحرك در حال عبور از مجرای هوا متر مكعب بر دقیقه(CMM )و فوت مكعب بر دقیقه (CFM)   میباشند . برای اندازه گیری فلو، ابتدا باید مساحت محدوده مورد نظر را بر حسب مترمربع در دستگاه وارد نمود و سپس میزان حجم عبوری نمایش داده خواهد شد.

در شكل های زیر انواع پراب های سرعت سنج باد نمایش داده شده است:

  • پراب پره ای یا پروانه ای
  • پراب فنجانی یا Cup
  • پراب سیم داغ یا Hot wire

 كار بردهای معمول انمومترها به شرح ذیل می باشد:

  • تست بازرسی كولرها و فن های صنعتی

  • اندازه گیری هوای كانالها و مجاری
  • در مراكز حساس مثل آزمایشگاهای كالیبراسیون برای تست فشار هوا به كار میروند.
  • برای چك كردن و بازبینی  و برای آنالیز شرایط كاری دستگاه هایی مانند هود كه حالت مكنده دارند  به كار میروند.
  • درموتور های خودرو برای تجزیه و تحلیل عملكرد  آنها به كار میروند
  • بر خروجی جریان یونیزه نیز نظارت میكنند.
  • در بررسی سیستم تهویه نیز  انمومترها كاربرد دارند.

با تشكر و توفیق روز افزون 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 230

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد