بازارچه‌های منفعل در واردات در سال 94
بازارچه‌های منفعل در واردات در سال 94

خانه بازارچه‌های منفعل در واردات در سال 94

بازارچه‌های منفعل در واردات در سال 94

«بازارچه میلك» در سال 93 شاهد ورود حدود 328 هزار كیلوگرم كالا به ارزش بیش از 756 هزار دلار بوده كه در سال 94 از این بازارچه هیچ كالایی وارد كشور نشده است. همچنین بازارچه كوهك-سراوان نیز در سال 93مبدایی برای ورود حدود 198 هزار كیلوگرم كالا به ارزش 457 هزار دلار بوده كه در سال 94 منفعل شده است

بازارچه های مرزی

«بازارچه پیشین» نیز از دیگر بازارچه‌های غیرفعال در سال 94 بوده كه در سال 93 حدود 5 میلیون كیلوگرم كالا به ارزش بیش از 9 میلیون دلار از این مرز اقتصادی به كشور وارد شده است. از دیگر بازارچه‌های منفعل در امر واردات در سال 94، «بازارچه پیرانشهر-تمرچین» است كه در سال 93 این بازارچه شاهد ورود بیش از 98 هزار كیلوگرم كالا به ارزش بیش از 312 هزار دلار بوده است.

منبع : دنیای اقتصاد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 226

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد