بانك اطلاعات سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) و كاركردهای آن
بانك اطلاعات سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) و كاركردهای آن

خانه بانك اطلاعات سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) و كاركردهای آن

whatsapp: 09018317541 02142326

بانك اطلاعات سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) و كاركردهای آن

بانك اطلاعات سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) و كاركردهای آن

انقلاب دیجیتال در گمرك ایران صرفاً محدود به رویه‌های گمركی نبوده و حتی این فن‌آوری چگونگی ارزشگذاری كالا را هم تحت پوشش خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی گمرك ایران ،  انجام این اقدامات علاوه بر حذف سلیقه‌های فردی در ارزشگذاری كالا موجب تسهیل و روان‌سازی تجارت شده و به اذعان بسیاری عدالت در ارزشگذاری كالایی را به دنبال داشته است. خداكرم اسكندری مدیركل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرك درخصوص مهمترین دستاورد گمرك الكترونیك در بخش ارزشگذاری كالایی بیشتر توضیح می‌دهد:

تعیین ارزش گمركی الكترونیكی كالا

«سامانه الكترونیكی TSC (تعیین ارزش گمركی كالا) طی نزدیك به یك سال از شروع به كار خود توانسته است، اطلاعات مربوط به ارزش بیش از 70 هزار ركورد را ثبت كند. این امر به صاحبان كالا امكان می‌دهد تا به ارزش‌های یكسان در سطح گمركات دست یابند و از میزان پرونده‌های اختلافی به نحو چشمگیری كاسته شود. سامانه tariff specific cod) TSC ) یا تعیین شناسه ارزش كالا برمبنای مشخصه‌های تعرفه‌ای كالا است و با توجه به خصوصیات فیزیكی، شیمیایی، مدل و سایر مشخصات فنی كه به آن كالا اختصاص دارد ،یك كد چهار رقمی در انتهای هر ردیف تعرفه كالا پیش‌بینی شده است. این كد براساس مشخصات كامل‌تری از كالا به منظور تعیین ارزش برای هر واحد كالا طراحی شده است كه شناسه ارزش كالا نامیده می‌شود.

در این راستا طی فراخوان عمومی از تمامی واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجار جهت تكمیل بانك اطلاعات ارزش دعوت به همكاری به‌عمل آمد و با ارائه مدارك و مستندات و یا سوابق ترخیص مورد تأئید این دفتر درچارچوب ماده 14 و 15 قانون امور گمركی و آیین‌نامه اجرایی آن ارزش‌های مذكور در بانك اطلاعات ارزش ثبت شد و هم‌اكنون تغییرات قیمتی به‌طور مستمر توسط كارشناسان دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مورد بررسی قرار می‌گیرد. با وجود اینكه از اجرای این سامانه بیش از یك سال نمی‌گذرد، لیكن تاكنون بیش از هفتاد هزار ركورد ارزش ثبت شد. از مزایای راه‌اندازی این سامانه یكسان‌سازی نحوه ارزش‌گذاری كالا در تمام گمركات كشور است، به نحوی كه از اعمال سلیقه‌های فردی در امر رسیدگی و تعیین ارزش كالا و تعرفه جلوگیری به عمل می‌آید.هر چند این سامانه، یك سامانه جدید است، ولی با راه‌اندازی این بانك اطلاعات، اختلافات به حداقل رسیده، مگر در مورد كالاهایی كه سطح قیمت‌های آنها دایماً در حال تغییر است و در این زمینه چنانچه ذی‌نفع مستنداتی به این دفتر یا گمركات اجرایی ارائه دهد در اسرع‌وقت مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و ویرایش می‌شود. البته برای ویرایش، الزامی به مراجعه به دفاتر ستادی نبوده و اظهاركنندگان می‌توانند به هنگام اظهار كالای خود و با درج كد شناسه ارزش كه قبلاً به ثبت رسیده و ارائه مستندات ارزش جدید، كالای خود را اظهار و كارشناسان گمركات اجرایی ضمن بررسی مستندات با رعایت مواد قانونی پس از تأئید جهت ویرایش از طریق سامانه EPL ثبت و به منظور بررسی و ثبت نهایی به دفتر ستادی ارسال ‌نمایند. در مواردی كه درخصوص ارزش‌های تعیین شده مابین صاحب كالا و گمرك اختلاف نظر وجود داشته باشد می‌توانند با رعایت ماده 45 قانون امور گمركی نسبت به ترخیص كالا اقدام و سپس پرونده به كمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمركی و تجدید نظر ارسال گردد. با توجه به اینكه بانك اطلاعات ارزش تحت وب و در بستر شبكه گمرك (اینترانت) در زیر سامانه كارشناس متمركز (acc.irica.ir ) در دسترس كلیه گمركات اجرایی است و از طرفی در بستر شبكه اینترنت به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس صاحبان كالا می‌باشد، لذا این امر منجر به این شده كه ضمن رعایت عدالت مالیاتی و یكسان‌سازی بررسی و تعیین ارزش، در پروسه ترخیص كالا تسریع و تسهیل و روان‌سازی تجاری صورت پذیرد. طبیعی است برای كالاهایی كه شناسه ارزش آنها ثبت شده است پس از درج كد 4 رقمی شناسه ارزش به هنگام اظهار، كارشناس گمرك صرفاً نسبت به تطبیق مشخصات كالاهای اظهاری و كالای ثبت شده اقدام و این امر باعث افزایش سرعت و به حداقل رسیدن زمان رسیدگی به ارزش و تعرفه می‌گردد.ـ»

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 264

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد