بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا

خانه بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54916/210/95 مورخ 9/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات چوب گردو

به پیوست تصویرنامه شماره 2432/502/95 مورخ 24/8/1395 وزارت جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2432/502/95 مورخ 24/8/1395 مدیر كل وزارت جهادكشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 730/16598 مورخ 12/7/1395سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات چوب چهارتراش گردو (regia jugla) جهت مصارف صنعتی از كشور آمریكا و چوب چهار تراش نارون (spp.ulmus) جهت مصارف صنعتی از كشور امریكا، به استحضار می رساند واردات محصولات فوق از كشور مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای پیوست و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد. خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

شرایط قرنطینه چوب گردو

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 321

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد