بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرم
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرم

خانه بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرم

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرم

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرم ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 52055/210/95 مورخ 23/8/1395 را خطاب به مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 3295/501/95 مورخ 18/8/1395 قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع كشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات كره فله در بسته بندی بالای پانصدگرمی با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت ابلاغ به گمركات اجرایی كشور ارسال می گردد. شایان ذكر است قبلا طی بخشنامه شماره 51876/210/92 مورخ 14/12/1392 صادرات كره بسته بندی غیر فله ای (زیر 500 گرم) آزاد اعلام گردیده است. *یادآور می شود متن بخشنامه شماره 3295/501/95 مورخ 18/8/1395 قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع كشاورزی به شرح زیر است: به استحضار می رساند، قبلا با توجه به تخصیص ارز مبادله ای به واردات كره، صادرات كره در بسته بندی فله (بیش از 500 گرمی) ممنوع بوده است. نظر به اینكه در حال حاضر تخصیص ارز مبادله ای به واردات كره متوقف شده و واردات آن صرفا با ارز متقاضی (آزاد) مجاز می باشد و  بهای تمام شده این محصول نیز بر مبنای ارز متقاضی تعیین می شود، لذا از این تاریخ صادرات كره ذیل تعرفه 04051020 تحت عنوان “كره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم” محدودیتی ندارد و آزاد است، خواهشمنداست دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 666

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp