بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا

خانه بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42473/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

قرنطینه دانه خرفه و گلرنگ

به پیوست تصویر نامه شماره 730/12554 مورخ 23/5/1395 وزارت جهادكشاورزی در خصوص

 1-دانه خرفه جهت مصرف خوراكی از كشور هند

 2- دانه گلرنگ جهت مصرف خوراكی از كشور هند

 3- دانه خار مریم جهت مصرف دارویی از كشور قزاقستان كه در فهرست با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا و رعایت سایر مقررات می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 730/12554 مورخ 23/5/1395 رییس سازمان حفظ نباتات كشور به شرح زیر است: احتراما با عنایت به درخواست های واصله برای واردات:

 – دانه خرفه جهت مصرف خوراكی از كشور هند.

 – دانه گلرنگ جهت مصرف خوراكی از كشور هند.

 – دانه خار مریم جهت مصرف دارویی از كشور قزاقستان. به استحضار می رساند با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده، واردات محصولات مذكور از كشورهای فوق در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا و نیز بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 356

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد