بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند

خانه بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42421/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات بذر استویا
به پیوست تصویرنامه شماره 2441/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك  گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2441/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 730/12193 مورخ 19/5/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات برگ خشك گیاه استویا (    (  Stevia leavesجهت مصرف دارویی از كشور هند ، به استحضار می رساند واردات محصول فوق از كشور مذكور در فهرست كالاهای باریسك  قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا و نیز بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مدنظرجهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 751

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp