بخشنامه سازمان امور مالیاتی  در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی

خانه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات ، عوارض وحق الثبت ) جهت اجرا در سال 1395 ، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 3660/260/د مورخ 28/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

خودرو وارداتی

در اجرای مفاد بند ( ج ) بخشنامه شماره 200/94/94 مورخ 1394/10/05 رئیس كل محترم سازمان امور مالیاتی كشور و به جهت رفع مشكلات واحدهای اجرایی و كاهش حجم مكاتبات اداری ، بدینوسیله ارزش برخی از انواع خودروهای جدید كه بعد از مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 تولید یا به كشور وارد شده است ، جهت محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد 42 و 43 قانون یاد شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/04/15 ) برای اجرا در سال 1395 و 2016 میلادی به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.

لینك دانلود كل مطلب

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 434

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد