بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی: سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 43909/210/95 مورخ 14/7/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی

بدینوسیله مفادنامه شماره 57834/210/93 مورخ 22/10/1393 در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی با تعرفه شماره 10059010 و 10059090 كن لم یكن اعلام می گردد. * یادآور می شود متن بخشنامه شماره 57834/210/93 مورخ 22/10/1393 مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: با توجه به نامه قائم مقام محترم وزارت جهادكشاورزی تا اطلاع ثانوی از ثبت سفارش جدید – تمدید و یا اصلاح ثبت سفارش های ذرت دامی تحت شماره تعرفه های 10059010 و 10059090 خودداری شود، خواهشمنداست موارد حقوق مكتسبه بازرگان جهت اصلاح و جایگزینی به صورت موردی به این دفتر ارسال گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 236

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد