بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG صرفاً براساس گواهی فعالیت نمایندگی شركت خارجی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG صرفاً براساس گواهی فعالیت نمایندگی شركت خارجی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG صرفاً براساس گواهی فعالیت نمایندگی شركت خارجی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG صرفاً براساس گواهی فعالیت نمایندگی شركت خارجی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG :  سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 37562/100/95 مورخ 17/06/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بخشنامه توسعه تجارت

به پیوست تصویر نامه شماره 135663/60 مورخ 14/6/1395 دفتر صنایع خودرو و نیرو محركه در خصوص ورود ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG  صرفاً براساس گواهی فعالیت نمایندگی شركت خارجی به شماره مرجع 9005142495 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1013

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp