بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شمول ارز مبادله ای به كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ 10/6/1394 صورت پذیرفته اند
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شمول ارز مبادله ای به كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ 10/6/1394 صورت پذیرفته اند

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شمول ارز مبادله ای به كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ 10/6/1394 صورت پذیرفته اند

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شمول ارز مبادله ای به كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ 10/6/1394 صورت پذیرفته اند

 مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 80215/210/94 مورخ 19/12/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

 پیرو بخشنامه شماره 55104/210/94 مورخ 7/9/1394 به اطلاع می رساند، با توجه به اینكه تغییر نوع ارز اقلام مندرج در بخشنامه شماره 35663/210/94 مورخ 10/6/1394 در سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) از تاریخ 10/6/1394 صورت پذیرفته است. لذا مبنای زمانی اجرای ابلاغیه فوق الاشاره از تاریخ صدور بخشنامه می باشد و كلیه ثبت سفارش صورت گرفته تا قبل از این تاریخ مشمول ارز مبادله ای خواهند بود. مراتب  جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 متن بخشنامه های شماره  55104/210/94 مورخ 7/9/1394 و شماره  35663/210/94 مورخ 10/6/1394 سازمان توسعه تجارت ایران

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 648

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp