بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 45838/210/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

قرنطینه واردات خاكشیر و جودوسر

به پیوست تصویرنامه شماره 2807/502/95 مورخ 17/7/1395 وزارت جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خاكشیر و جو دوسر پوست كنده جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت كامل قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2807/502/95 مورخ 17/7/1395 مدیر كل وزرات جهادكشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/15899 مورخ 5/7/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات دانه خاكشیر جهت مصارف خوراكی از كشور چین و دانه جو دوسر پوست كنده (مقشر) جهت مصارف خوراكی از كشور روسیه، به استحضار می رساند واردات محصولات مذكور از كشورهای فوق در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا و نیز بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 728

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp