بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره35663/210/94 مورخ 10/6/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند تعرفه های مشمول ارز متقاضی به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به ذكر است تعرفه های موصوف قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارد و ثبت سفارش آنها صرفا از محل ارز متقاضی امكان پذیر است، لذا از تاریخ 3/6/1394 اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه های مذكور ممنوع می باشد.

تعرفه های ذیل مشمول ارز متقاضی می گردند

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

توضیحات

1

4804100

سفید نشده

 

2

48041900

سایر

 

3

48051100

كاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی

 

4

48051210

كاغذ تولید شده ازحداقل 50% خمیر بكر (VIRGIN PULP)

 

5

48051290

سایر

 

6

48051910

كاغذ تولید شده ازحداقل 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)

 

7

48051990

سایر

 

8

48052410

كاغذ تولید شده از 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)

 

9

48052490

سایر

 

10

48052510

كاغذ تولید شده از 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)

 

11

48052590

سایر

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 872

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp