بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضی ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 48136/210/95 مورخ 5/8/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات جو با ارز متقاضی

به استناد نامه شماره 3031/501/95 مورخ 2/8/1395 قائم مقام وزیر جهادكشاورزی به آگاهی می رساند، از تاریخ صدور این نامه ثبت سفارش برای واردات جو صرفا با ارز متقاضی، با رعایت كلیه ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. * یادآور می شود متن نامه شماره 3031/501/95 مورخ 2/8/1395 وزارت جهادكشاورزی به شرح زیر است: نظر به اینكه عرضه محصول جو تولید داخل كشاورزان در بورس كالاهای كشاورزی در مراحل پایانی خود می باشند لذا صدور ثبت سفارش جدید برای واردات جو بلامانع است. خواهشمنداست دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 712

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp