بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد
بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

خانه بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد ، بخشنامه تعداد مورد نیاز اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش ایبِنا، در این بخشنامه خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند مستثنی شده‌اند. همچنین خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره‌گذاری (تعداد اسقاط خودروهای فرسوده) این بند می‌شوند.

بخشنامه شماره گذاری خودرو وارداتی

 

بخشنامه شماره گذاری خودرو وارداتی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 301

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد