بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد
بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

خانه بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد

بخشنامه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ابلاغ شد ، بخشنامه تعداد مورد نیاز اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش ایبِنا، در این بخشنامه خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند مستثنی شده‌اند. همچنین خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره‌گذاری (تعداد اسقاط خودروهای فرسوده) این بند می‌شوند.

بخشنامه شماره گذاری خودرو وارداتی

 

بخشنامه شماره گذاری خودرو وارداتی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 718

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp